Árverési hirdetmény talált ingóságokra

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
TALÁLT  INGÓSÁGOKRA

 

 

Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksári Polgármesteri Hivatal az őrzésében lévő talált tárgyakat ingó árverésen értékesíti. A jogosult a dologért a beszolgáltatástól számított három hónap alatt nem jelentkezett, a találó a beszolgáltatáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára.

 

 

Az árverés ideje :      2018. november 20. nap  - 10.00 óra
Helye :                       Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksári Polgármesteri Hivatal
                                  1239 Bp., Grassalkovich út 170. sz. alatti épülete
                                  I. emeleti Tárgyalóterme
 
 
Az első árverésen el nem adott dolgok árverésének
ideje :                        2018. november 22. nap  - 10.00 óra
Helye:                        Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksári Polgármesteri Hivatal
                                  1239 Bp., Grassalkovich út 170. sz. alatti épülete
                                  I. emeleti Tárgyalóterme
 
 
Az árverésre kerülő, jelen hirdetmény mellékletében szereplő, – valamint az első árverésen el nem adott -  ingóságokat az árveréseket megelőzően 1/2 órával lehet megtekinteni az árverés  helyszínén.
 
Az ingóságok használtak.
 
Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII törvény (Vht ) 123-129 §-ban leírt rendelkezések vonatkoznak.
 
Budapest, 2018. október 29.
 
 Veres Anikó jegyző
              nevében és megbízásából eljárva:      
        
 Marótiné Sipos Ildikó
 osztályvezető
 
 
 
 Árverésre kerülő ingóságok