ÉRTESÍTÉS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (SOROKSÁR KÖZPONTI TERÜLETE) ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉRŐL

 

ÉRTESÍTÉS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (SOROKSÁR KÖZPONTI TERÜLETE) ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉRŐL

 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 5.§ (2) bekezdésének megfelelően ezúton értesítjük Önöket, hogy a rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a megállapított határidőre beérkezett vélemények figyelembevételével a program kidolgozásáért felelős szerv döntése szerint – a Grassalkovich út – Máv-Kelebia vasútvonal – közigazgatási határ – Temető sor – Szentlőrinci út – Közöslegelő dűlő – Vecsési út által határolt terület területre vonatkozó kerületi építési szabályzattal kapcsolatban – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.
 
Indoklás: A rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében 2017. július 06-án kelt levelünkben kikértük az érintett környezet védelméért felelős szervek véleményét. A beérkezett vélemények közül a Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya, Pest Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Osztálya,   Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztálya, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatalának XI. kerületi Hivatala környezeti vizsgálat készítését nem tartotta szükségesnek, az Állami Főépítész a környezetvédelemmel kapcsolatban illetékes szervek véleményét tartotta mérvadónak.
 
A beérkezett vélemények közül a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság jelezte, hogy szükségesnek tartja a tervvel kapcsolatban környezeti vizsgálat elvégzését. Az Igazgatóság a Gyáli-patak és a Ráckevei-Soroksári Dunaág érintettségére hivatkozva tartotta szükségesnek a vizsgálatot, külön kitérve a Ráckevei-Soroksári Dunaág kotrásából származó anyag ártalommentes elhelyezésének esetleges hasznosítási módjaira.
 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság véleményében jelezte, hogy a rendelkezésre álló tájékoztató alapján nem dönthető el, hogy a rendezési terv módosítás vezethet-e jelentős kedvezőtlen környezeti hatásokhoz az értékes természetközeli, illetve védett természeti területek szempontjából.
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményében jelezte, hogy a rendelkezésre álló információk alapján nem állapítható meg a módosítások környezetvédelmi, táj és természetvédelmi szempontú hatásai, ezért nem dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége.
 
Az észrevételekkel kapcsolatos állásfoglalás:
Jelen terv (KÉSZ 1.C ütem) területi hatálya nem terjed ki sem a Gyáli-patak, sem a Ráckevei-Soroksári Dunaág területére, ezért környezetvédelmi, táj és természetvédelmi szempontból a vízfolyásokra közvetlen hatása nincs. A Dunaág kotrásából származó anyag elhelyezésére, hasznosítására vonatkozóan a már jóváhagyott KÉSZ 1.A ütem tartalmaz rendelkezéseket, melyek jelen terv (KÉSZ 1.C ütem) elfogadásával nem változnak.
A területre vonatkozóan elkészített új kerületi építési szabályzat és szabályozási terv a hatályos szabályokhoz képest jelentős változást nem tartalmaz. A tervezési területre hatással lehet a 150. számú MÁV-Kelebia vasútvonal különszintű keresztezésére tervezett aluljáró és kapcsolódó úthálózat kialakítása, azonban tárgyi ügyben a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynál PE-06/KTF/939-4/2018. ügyiratszámon folyamatban van az aluljáró és kapcsolódó úthálózat engedélyezési tervével kapcsolatos előzetes környezeti hatásvizsgálat, mely eljárás során  a környezetvédelmi, táj és természetvédelmi hatások feltárásra kerülnek. Tekintettel arra, hogy a környezeti hatásvizsgálat sokkal részletesebben feltárja azokat az esetleges környezeti hatásokat és bemutatja azokat a szükséges intézkedéseket, melyekkel kiküszöbölhető egy esetleges kedvezőtlen hatás – a tárgyban érintett terv esetében külön környezeti vizsgálat elkészítése véleményünk szerint nem indokolt.
 
Az ügyben állásfoglalást küldő szervek álláspontjának figyelembevételével a program kidolgozásáért felelős szerv úgy döntött, hogy – a tárgyban érintett terv esetében – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.