ÉRTESÍTÉS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (SOROKSÁR M5 AUTÓPÁLYA TÉRSÉGE, BEVÁSÁRLÓKÖZPONT ÉS A BOTANIKUS KERT KÖRNYÉKE) ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉRŐL

ÉRTESÍTÉS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (SOROKSÁR M5 AUTÓPÁLYA TÉRSÉGE, BEVÁSÁRLÓKÖZPONT ÉS A BOTANIKUS KERT KÖRNYÉKE) ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉRŐL

 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 5.§ (2) bekezdésének megfelelően ezúton értesítjük Önöket, hogy a rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a megállapított határidőre beérkezett vélemények figyelembevételével a program kidolgozásáért felelős szerv döntése szerint –Szentlőrinci út – Közöslegelő dűlő – Vecsési út– Túri István út – M51 autóút – M5 autópálya – Dózsa György út – közigazgatási határ által határolt terület területre vonatkozó kerületi építési szabályzattal kapcsolatban – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.
 
Indoklás: A rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében 2017. július 10-én kelt levelünkben kikértük az érintett környezet védelméért felelős szervek véleményét. A beérkezett vélemények közül a Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztálya, a Budapest Főváros Kormányhivatalának Népegészségügyi Főosztálya, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya, Budapest Főváros Kormányhivatalának XI. kerületi Hivatala, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Növény- és Talajvédelmi Főosztálya környezeti vizsgálat készítését nem tartotta szükségesnek, az Állami Főépítész a környezetvédelemmel kapcsolatban illetékes szervek véleményét tartotta mérvadónak. A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság előzetesen úgy nyilatkozott, hogy részletesebb tervek megismerését követően dönthető el, hogy szükséges-e környezeti vizsgálat elkészítése, azonban a véleményezési tervdokumentáció megismerését követően már nem tartották szükségesnek környezeti vizsgálat elkészítését.
 
- A beérkezett vélemények közül egyedül a Főpolgármesteri Hivatal Városigazgatóság Főosztály jelezte, hogy szükségesnek tartja a tervvel kapcsolatban környezeti vizsgálat elvégzését. A Főosztály a Soroksári Botanikus Kert, mint helyi jelentőségű természetvédelmi terület érintettségére hivatkozva tartotta szükségesnek a vizsgálatot.
 
Az észrevétellel kapcsolatos állásfoglalás:
A Soroksári Botanikus Kert területét az új kerületi építési szabályzat és szabályozási terv külön Ek-XXIII-5 jelű közjóléti erdő övezetbe sorolja, ahol kizárólag turisztikai célt szolgáló építmények, sétaút, tanösvény, pihenőhely, esőbeálló, erdei kilátó helyezhető el. Az övezetre vonatkozó előírások alapján a többi véleményező szerv álláspontjával egyet értve úgy ítéljük meg, hogy a természetvédelmi értékekre vonatkozóan jelentős környezeti hatás nem várható, ezért a tárgyban érintett terv esetében külön környezeti vizsgálat elkészítése véleményünk szerint nem indokolt.
 
A fentiek figyelembevételével a program kidolgozásáért felelős szerv úgy döntött, hogy – a tárgyban érintett terv esetében – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.