Értesítés KÉSZ elkészítésével kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről (I.b ütem)

 

ÉRTESÍTÉS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (MOLNÁR-SZIGET TERÜLETE) ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉRŐL

 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 5.§ (2) bekezdésének megfelelően ezúton értesítjük Önöket, hogy a rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a megállapított határidőre beérkezett vélemények figyelembevételével a program kidolgozásáért felelős szerv döntése szerint – a Ráckevei-Soroksári Duna- Ráckevei-Soroksári Duna Molnár-szigeti mellékága által határolt terület területre vonatkozó kerületi építési szabályzattal kapcsolatban – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.
 
Indoklás: A rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében 2017. július 05-én kelt levelünkben kikértük az érintett környezet védelméért felelős szervek véleményét. A beérkezett vélemények közül a Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztálya, a Budapest Főváros Kormányhivatalának Népegészségügyi Főosztálya, Budapest Főváros Kormányhivatalának XI. kerületi Hivatala, valamint Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Növény- és Talajvédelmi Főosztálya környezeti vizsgálat készítését nem tartotta szükségesnek, az Állami Főépítész a környezetvédelemmel kapcsolatban illetékes szervek véleményét tartotta mérvadónak.
A beérkezett vélemények közül a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság jelezte, hogy szükségesnek tartja a tervvel kapcsolatban környezeti vizsgálat elvégzését. Az Igazgatóság a Gyáli-patak és a Ráckevei-Soroksári Dunaág érintettségére hivatkozva tartotta szükségesnek a vizsgálatot, külön kitérve a Ráckevei-Soroksári Dunaág kotrásából származó anyag ártalommentes elhelyezésének esetleges hasznosítási módjaira.
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály határidőn túl érkezett véleményében jelezte, hogy a rendelkezésre álló információk alapján nem állapítható meg a módosítások környezetvédelmi, táj és természetvédelmi szempontú hatásai, ezért nem dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége.
 
A területre vonatkozóan elkészített új kerületi építési szabályzat és szabályozási terv a hatályos szabályokhoz képest a Gyáli-patak és a Ráckevei-Soroksári Dunaág területére vonatkozóan érdemi változást nem tartalmaz, alapvetően a hatályos előírások kerültek megtartásra kisebb pontosításokkal, ezért környezetvédelmi, táj és természetvédelmi szempontból változás nem várható. A Dunaág kotrásából származó anyag elhelyezésére, hasznosítására vonatkozóan a már jóváhagyott KÉSZ 1.A ütem tartalmaz rendelkezéseket, melyek jelen terv (KÉSZ 1.B ütem) elfogadásával nem változnak. Ezenkívül a területre vonatkozóan elkészített új kerületi építési szabályzat és szabályozási terv a hatályos szabályokhoz képest a Natura 2000 területre vonatkozóan érdemi változást nem tartalmaz, alapvetően a hatályos előírások kerültek megtartásra kisebb pontosításokkal, ezért környezetvédelmi, táj és természetvédelmi szempontból változás nem várható.
 
Az ügyben állásfoglalást küldő szervek álláspontjának figyelembevételével a program kidolgozásáért felelős szerv úgy döntött, hogy – a tárgyban érintett terv esetében – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.