Jövőre a reklámhordozók után építményadót kell fizetni

Jövőre a reklámhordozók után építményadót kell fizetni
 
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény – továbbiakban: Htv. - 2018. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján az építményadó hatálya kiterjed a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozókra.  A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmező rendelkezéseket tartalmazó 11/F § 4. pontja szerint reklámhordozónak minősül: a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt az e törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény.
 
E törvényi rendelkezéseket figyelembe véve Soroksár Képviselő-testülete is döntött a reklámhordozók utáni adó bevezetéséről. Jövőre az alábbi szabályok figyelembe vételével szükséges eleget tenni az építményadó fizetési kötelezettségnek.
 
A építményadó alanya a reklámhordozó Ptk. szerinti tulajdonosa. Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, ennek hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik és annak lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése évének utolsó napjával szűnik meg. Az építményadó alapja a reklámhordozó közzétételre alkalmas felülete, négyzetméterben kifejezve. Az adó felső mértéke 12.000,- Ft/m2/év.
Az adófizetési kötelezettség bejelentésére szolgáló nyomtatványok még nem állnak rendelkezésre, amennyiben kiadásra kerül a bevallásokat szabályozó központi rendelkezés, azonnal intézkedünk annak honlapon való megjelentetéséről. www.soroksar.hu
 
 
                                                                               
 
Soroksári Polgármesteri Hivatal
       Igazgatási és Adóosztálya