Mezőgazdasági művelés alatt álló telkek adóztatásának kérdései

Mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telkek adóztatásának kérdései
 

Mikor áll a terület egésze mezőgazdasági művelés alatt? E kérdést nagyon sokan felteszik, amikor dönteni szükséges egy telek adóztatásáról, vagy éppen a mentesítéséről. A jogszabályok eddig nagyon megengedőek voltak, 2017. január 1-jétől azonban e fogalom beépítésre került a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénybe az alábbiak szerint.:

Mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek az az ingatlan

a) amely az ingatlan-nyilvántartásban, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú, művelés alól kivett területként szerepel, és

b) amelynek teljes területét – a közüzemi szolgáltató által létesített, nem kizárólag a földterület közüzemi ellátását szolgáló vagy a növénytermesztést szolgáló műtárgy (pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) által lefedett terület kivételével – az adóalany a naptári év egészében szántó, szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési ágnak megfelelően művelési, és

c) amelyre nézve a b) pont szerinti feltétel teljesülését a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóalany naptári év június 9. és szeptember 30. között benyújtott kérelmére indult eljárás keretében megtartott helyszíni szemle alapján kiadott okirattal igazolja, és

d) amellyel határos területen létesített ivóvízvezetékre, szennyvízcsatorna-vezetékre és villamosenergia-vezetékre való csatlakozásra nincs lehetőség, vagy amelynek az adóalany
– a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti - jogszerű földhasználója és azt a tárgyévben - a 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk. (1) bekezdése alapján, a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikke szerint - a benyújtott támogatási kérelmében kérelmezett vagy nem kérelmezett mezőgazdasági területként jelöli meg.

E törvényi rendelkezések értelmében az eddigi gyakorlat módosulni fog, mivel az Agrárkamara csak a megadott vegetációs időszakban fogadja a kérelmeket a szükséges igazolások kiadása érdekében. A kérelmek beérkezését követően adóhatóságunk vizsgálja a további mentességi feltételek meglétét, azaz a közműhálózatra csatlakozás akadályát, vagy az EU támogatás meglétét.

Felhívjuk ezért érintett ügyfeleink figyelmét, hogy a mentesség igénybe vétele érdekében csak az igazolás megléte után küldjék be bevallásaikat. Kérjük továbbá, amennyiben EU támogatást vettek igénybe, csatolják erre vonatkozó jogosultságuk dokumentumait is. Tekintettel arra, hogy a mentesség egy adóévre szól, és a mentességi igényt minden adóévben elő kell terjeszteni, ezért az éves adó automatikusan előírásra fog kerülni.

További kérdések felmerülése esetén kérem keressék meg adóhatóságunkat.

Bp. 2017. január 16.


                                                         Soroksári Polgármesteri Hivatal
                                                              Igazgatási és Adóosztálya