Tájékoztatás a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj Pályázatról

Tájékoztatás a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj Pályázatról

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évben is döntött a Soroskári Tanulmányi ösztöndíj Pályázat kiírásáról. 2018/2019-es tanévben már 3-3 közép- és felsőfokú aktatásban részt vevő diák részére is megítélhető a támogatás. Tekintettel arra, hogy a pályázatok eredeti benyújtási határidejéig nem érkeztek be pályázatok a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a pályázatok benyújtásának határidejét 2018. november 15-re módosítja.
 
A Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj célja a Soroksáron élő, kiemelkedően tehetséges középiskolai és felsőoktatásban tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányainak anyagi támogatása.
 
1. Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjra olyan középiskolai tanulmányokat folytató tanuló nyújthat be pályázatot, aki
 
- Budapest XXIII. kerület közigazgatási területén legalább két éve bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Soroksáron él,
- nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytat, és igazolja az ösztöndíj odaítélését megelőző iskolai legutóbbi tanév végi bizonyítványával, hogy valamennyi tantárgy osztályzatából számított tanulmányi átlaga legalább 4,0.
- pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.
 
2. Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjra olyan felsőoktatásban tanulmányokat folytató tanuló nyújthat be pályázatot, aki
 
-Budapest XXIII. kerület közigazgatási területén legalább két éve bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Soroksáron él,
- aki nappali tagozaton költségtérítéses, illetve államilag finanszírozott, az első diploma megszerzése érdekében egyetemi vagy főiskolai képzésben felsőfokú tanulmányokat folytat, és aki a pályázat benyújtását megelőző két lezárt tanulmányi félévben minimálisan 56 kreditpontot teljesített és a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályának igazolása alapján, a vizsgáztató szaktanárok által hivatalosan bejegyzett legutóbbi tantárgyi vizsgaosztályzatainak számtani átlaga legalább 4,0.
- a pályázó felsőfokú oktatási intézményben az előírt tanmenetben foglalt képzési időt betartva végzi tanulmányait.
- pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.
 
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
 
Személyesen: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán.
Cím: 1239 Budapest, Hősök tere 12.

 

Pályázat benyújtási határideje: 2018. november 15.