Tájékoztatás Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat benyújtási határidejének módosításáról!

Tájékoztatás Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat benyújtási határidejének módosításáról!

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójában a pályázatok benyújtásának határidejét 2018. november 6-ról 2018. november 13-ra módosította.
 
A pályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
 
Az ”A” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
 
A ”B” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, a 2018/2019 tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2019/2020 tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. (A jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik felsőoktatási intézményben történő tanulmányaikat a 2019/2020 tanévben ténylegesen megkezdik.)
 
A pályázatokat az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán lehet benyújtani (1239 Budapest, Hősök tere 12. I. emelet 15. szoba; érdeklődni lehet a 289-2100/255 m. telefonszámon Szőke Szilviánál).
 
A pályázatok elbírálására, meghatározott szempontok alapján – a pályázók és a velük együtt élő közeli hozzátartozók szociális és jövedelmi viszonyaira tekintettel – az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult.
 
A módosított részletes pályázati kiírás, a kötelező mellékletek és a pályázati űrlapminta 2018. november 7. napjától megtekinthető az Önkormányzat honlapján (www.soroksar.hu), valamint a Hősök tere 12. szám alatti hirdetőtáblán.
 
 
"A" típusú pályázati kiírás  - "A" pályázati űrlap - MINTA


"B" típusú pályázati kiírás   - "B" pályázati űrlap - MINTA