Tájékoztató a Kerületi Építési Szabályzat 2.a,2.b,3.a,3.b ütemének kidolgozásával kapcsolatos partnerségi és szakmai vélemények elbírálásáról

Tájékoztató a Kerületi Építési Szabályzat 2.a, 2.b ütemének (Soroksár Alsó terület) és 3.a, 3.b ütemének (Soroksár Újtelep és Soroksár M5 autópálya térsége, bevásárlóközpont és a botanikus kert környékének területe) kidolgozásával kapcsolatos partnerségi és szakmai vélemények elbírálásáról
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdésének megfelelően ezúton tájékoztatjuk az érintett lakosságot, szervezeteket, érdek-képviseleti szerveket, hogy a Ráckevei-Soroksári Duna – Gyáli patak – Grassalkovich út – Vecsés út – MÁV-Kelebia vasútvonal – közigazgatási határ (KÉSZ 2.a ütem), a MÁV-Kelebia vasútvonal – Vecsés út – Túri István út – M51 autóút – közigazgatási határ (KÉSZ 2.b ütem), Temető sor – Szentlőrinci út – közigazgatási határ (KÉSZ 3.a ütem), valamint a Szentlőrinci út – Közöslegelő dűlő – Vecsés út – Túri István út – M51 autóút – M5 autópálya – Dózsa György út – közigazgatási határ (KÉSZ 3.b ütem) által határolt területekre vonatkozó új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) kidolgozásával kapcsolatban beérkezett partnerségi és szakmai vélemények elbírálásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 47/2019. (IV.02.), 48/2019. (IV.02.), 49/2019. (IV.02.) ill. 50/2019. (IV.02.) VKB. határozatával döntött. A tárgyban hozott határozatok, valamint a rendelet-tervezet az alábbi hivatkozások alatt megtekinthető.
 
 
 47/2019.(IV.2.) VKB határozat 

48/2019.(IV.2.) VKB határozat

49/2019.(IV.2.) VKB határozat

50/2019.(IV.2.) VKB határozat

KÉSZ Jogharminizáció + 2-3. ütem Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet 1. számú melléklet

Rendelet-tervezet 2. számú melléklet

Rendelet-tervezet 4. számú melléklet

Rendelet-tervezet 5. számú melléklet

rendelet-tervezet 6. számú melléklet_BATrT_változással érintett területek

rendelet-tervezet 7. számú melléklet KVSZ övezeti tervmódosítás