Tájékoztató a Kerületi Építési Szabályzat I.b ütemének (Soroksár felső - Molnár-sziget területe) kidolgozásával kapcsolatos partnerségi és szakmai vélemények elbírálásáról

Tájékoztató a Kerületi Építési Szabályzat I.b ütemének (Soroksár felső - Molnár-sziget területe) kidolgozásával kapcsolatos partnerségi és szakmai vélemények elbírálásáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdésének megfelelően ezúton tájékoztatjuk az érintett lakosságot, szervezeteket, érdek-képviseleti szerveket, hogy a Ráckevei-Soroksári Duna - Ráckevei-Soroksári Duna Molnár-szigeti mellékága - Ráckevei-Soroksári Duna által határolt területre vonatkozó új kerületi építési szabályzat (KÉSZ I.b ütem) kidolgozásával kapcsolatban beérkezett partnerségi és szakmai vélemények elbírálásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 25/2018. (II.06.) ill. 30/2018. (III.06.) VKB. határozatával döntött. A tárgyban hozott határozatok, valamint a rendelet-tervezet az alábbi hivatkozások alatt megtekinthető.
 

 Rendelet-tervezet

1. sz. melléklet - SZT02 

1. sz. melléklet - SZT03

1. sz. melléklet - SZT04

2. sz. melléklet - VK-02

2. sz. melléklet - VK-03

2. sz. melléklet - VK-04

25/2018.(II.06.) VKB kivonat

30/2018.(III.06.) VKB kivonat