TÁJÉKOZTATÓ KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT KIDOLGOZÁSÁRÓL (PÉTERI-MAJOR ÉS ÚJ M0 AUTÓÚT TÉRSÉGE)

TÁJÉKOZTATÓ KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT KIDOLGOZÁSÁRÓL (PÉTERI-MAJOR ÉS ÚJ M0 AUTÓÚT TÉRSÉGE)

 

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, civil és gazdálkodó szervezeteket, érdek-képviseleti szerveket, egyházakat (együtt: partnerek), hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának döntése alapján elkészült a M51 autóút – M5 autópálya – Dózsa György út – közigazgatási határ által határolt területre vonatkozó új kerületi építési szabályzat (KÉSZ 4. ütem) rendelet-tervezete. Ezen ütem véleményezési eljárásának keretében kerülnek átvezetésre mind a fővárosi településszerkezeti terv (TSZT) és a fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ) felülvizsgálati eljárását követően már hatályba lépett övezeti változtatások, mind a TSZT-FRSZ eseti módosítását követően hatályba lépett övezeti változtatások, valamint a KÉSZ 1-3. ütemek területére vonatkozóan felmerült egyéb, szakmailag támogatott változtatási igények.
 
A dokumentum készítése széleskörű társadalmi bevonással történik. A KÉSZ tervezetével kapcsolatos véleményezési szakasz keretében a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em.) 2019. október 3-án 17.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot tartunk.
 
 
A partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek a KÉSZ tervezetével kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek, melyeket benyújthatnak papíralapon 2019. október 11-ig a kerületi Főépítésznek címezve, vagy a foepitesz@ph.soroksar.hu e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.
 
 
Várjuk észrevételeiket, kérem tegyenek javaslatokat az új KÉSZ tervezetével kapcsolatban!
 
 Rendelet-tervezet (KÉSZ 4. ütem) partnerségi egyeztetésre

 Soroksár KÉSZ 4.ütem 1. számú melléklet
Soroksár KÉSZ 4.ütem 2. számú melléklet
Soroksár KÉSZ 4.ütem 3. számú melléklet
Soroksár KÉSZ 4.ütem 4. számú melléklet