Tájékoztató Kerületi Építési Szabályzat kidolgozásáról (Soroksár alsó, vasút és az M51 autóút közötti terület)

Tájékoztató Kerületi Építési Szabályzat kidolgozásáról (Soroksár alsó, vasút és az M51 autóút közötti terület)

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának döntése alapján a MÁV-Kelebia vasútvonal – Vecsés út – Túri István út – M51 autóút – közigazgatási határ által határolt területre új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) készül. A településrendezési eszköz kidolgozására teljes véleményezési eljárás keretében kerül sor, ami azt jelenti, hogy az eljárás előzetes tájékoztatási szakasszal indul.
 
A rendezés célja, várható hatása:
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet rendelkezése alapján a 2012. december 31-én hatályban lévő Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 25/2003. (VII.18.) Ök. sz. rendelet (KVSZ), önálló építési szabályzatok és a hozzájuk tartozó kerületi szabályozási tervek legfeljebb 2018. december 31-ig alkalmazhatók, vagyis a meghatározott időpontig gondoskodni kell új kerületi építési szabályzat (KÉSZ), valamint annak mellékletét képező új szabályozási terv jóváhagyásáról. A KÉSZ ütemezetten a fővárosi településszerkezeti tervvel (TSZT) és a fővárosi rendezési szabályzattal (FRSZ) összhangban készül, ennek megfelelően az érintett ütem területén található ingatlanok övezeti besorolása a TSZT-nek megfelelően kertvárosias lakóterületként, gazdasági, kereskedelmi szolgáltató területként, különleges logisztikai területként, különleges mezőgazdasági üzemi területként, mezőgazdasági területként, közjóléti és védelmi erdő területként, vízgazdálkodási területként, valamint közlekedési területként kerül megállapításra. Fentieken kívül felülvizsgálatra kerülnek a lehatárolt területre vonatkozó hatályos előírások: a KVSZ mellékletei közül a 16. számú, a 35. számú és a 39. számú melléklet. A KÉSZ 2.b ütemében a jövőbeni fejlesztéseket is figyelembevéve feltűntetésre kerül a Haraszti út és a BILK-M0 csomópont között tervezett összekötő út nyomvonala, valamint a tervezett soroksári elkerülő út nyomvonala.
 
Az új KÉSZ elkészítésével a lehatárolt területre vonatkozóan eleget tudunk tenni a Korm. rendelet előírásának, a kerületi településrendezési eszköz elfogadásával biztosítható az összhang a fővárosi településrendezési eszközökkel. Az új építési előírások megállapításával lehetőség nyílik többek között a Túri István út mellett található mezőgazdasági üzemi területek fejlesztésére, a tervezett soroksári elkerülő út bevezető szakaszán található üzemi területek rendezésére, valamint a Haraszti út tehermentesítésével kapcsolatos távlati tervekben szereplő összekötőút mielőbbi kialakítására.
 
A KÉSZ kidolgozására teljes véleményezési eljárás keretében kerül sor, ami azt jelenti, hogy az eljárás előzetes tájékoztatási szakasszal indul. Az előzetes tájékoztatási szakasz keretében a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em.) 2018. március 20-án 17.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot tartunk.
 
A Rendelet szerint az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek)  az új KÉSZ kidolgozásával kapcsolatban 2018 március 28.-áig előzetes véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek, melyeket benyújthatnak papíralapon a kerületi Főépítésznek címezve, vagy a foepitesz@ph.soroksar.hu e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.
 
 
Várjuk észrevételeiket, kérem tegyenek javaslatokat az új kerületi építési szabályzat kidolgozásával kapcsolatban!
 

Tervezési területek lehatárolása