Budapest XXIII. kerület, GOH (Grassalkovich út- Ócsai út- Haraszti út) csomóponti felüljáró felújítása

 

 Budapest XXIII. kerület, GOH (Grassalkovich út- Ócsai út- Haraszti út) csomóponti felüljáró felújítása


 
A BKK –tól kapott információk alapján tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a felüljáró felújítási munkálatai 2016. július 11-én kezdődnek. Első ütemben a Grassalkovich út Haraszti úti jobb pályája (M0 felé vezető oldal) szűkül félpályára a Vecsési út környezetében. Az érintett a szakaszon a felüljáró is félpályára szűkül, ezalatt a forgalom jelzőlámpás irányítás mellett, váltakozva haladhat majd át a hídon.
 
A felújítási munkálatok a forgalom folyamatos fenntartása mellett fognak megvalósulni, a hídon minden ütemben jelzőlámpás irányítás mellett, váltakozó irányban haladhat majd a forgalom.
Az építés tervezett véghatárideje 2017. október 18.               
 
Alapadatok:
 
A felüljáró 1974-ben épült. A próbaterhelés alkalmával kiderült, hogy a szerkezeti gerendák hídgerendákat alátámasztó rövid konzoljai alulméretezettek, ezért a pilléroszlopokat kiegészítették a rövid konzolok alátámasztására szolgáló vasbeton falazatokkal és fejgerendákkal, valamint a konzolvégeket felkötő oldalfalakkal. A híd felszerkezetét 1994-ben felújították.
A híd szerkezeti hossza 229 m melyhez a centrum felől 157,25 m, Ócsa irányából 91,45 m hosszú felhajtó szakasz kapcsolódik. A felüljáró kilenctámaszú nyolc nyílású hídszerkezet. A harmadik nyílásban a Gyáli patak, az ötödik nyílásban a Haraszti út balpályája, a hatodik nyílásban a HÉV vágányok, a hetedik és nyolcadik nyílásokban visszafordító út átvezetések vannak. A felszerkezet 23,00 és 27,50 m támaszközű tartórácsok sorozata.
 
Felújítási koncepció:
 
Az állapotfelmérés tapasztalatai alapján a felszerkezet teljes felújításra szorul a szigeteléstől a szegélyeken át a dilatációkig. Elbontásra kerül a szigetelés felett a teljes pályaszerkezet, a szegélyek, velük együtt a korlátok és a térvilágítás. A pályalemez új hossz-szelvény és keresztszelvények szerinti kiegyenlítése után a teljes pályalemez új szigetelést és szegélyeket kap. A szegélyeken új, kettős vezetőkorlátok készülnek, a jobboldali, üzemi gyalogjárdás szegélyen pálcás üzemi korlát készül, és visszakerülnek a térvilágítás oszlopai. A HÉV átvezetés felett az új előírásoknak megfelelő védőhálók kerülnek a korlátokra. A hídon új, komplex víztelenítési rendszer épül ki, új víznyelőkkel, a helyi csapadékvíz csatornarendszerbe bekötve, burkolati hossz és keresztszivárgók beépítésével. A szigetelés felett a kocsipályán új aszfaltburkolat épül. Az alépítmények alapos tisztítás után új védőbevonatot kapnak. A védőbevonat felhordása előtt a sérült betonfelületeket ki kell javítani, az acélbetéteket rozsdátlanitani, majd passzíválni kell. A felújítás során a csatlakozó felhajtók is megújulnak. Burkolatjukat az új forgalmi terhelésre méretezett pályaszerkezetre cserélik, az erősen átázott részeken talajcserét végeznek. A támfalak meglévő szegélyét elbontják, és a hídon alkalmazott profilú szegélyeket építenek helyettük. A hídon alkalmazott korlátokat végig viszik a támfalak végéig. A támfalak külső felületeit homokszórással megtisztítják, és új védőbevonattal látják el.
majd a forgalom.

Az építés tervezett véghatárideje 2017. október 18.