Ebösszeírás Soroksáron!

TISZTELT EBTARTÓ!
 
 
 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. alapján minden kerületi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetőleg a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 3 évente egy alkalommal köteles – a jogszabályban meghatározott tartalommal – ebösszeírást végezni, melyről nyilvántartást vezet.
 
Az állampolgárokat ezzel kapcsolatban nyilatkozattételi kötelezettség terheli, amelynek ha nem tesznek eleget, a mulasztó – a törvény 43.§ (1) bekezdése alapján – állatvédelmi bírsággal sújtható.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a bírság összege: 30.000,- Ft.
 
Az ebösszeíró adatlapot ebenként 1 példányban kell kitölteni, majd a Polgármesteri Hivatalhoz az alábbi módok valamelyike útján eljuttatni:
- levélben, postai úton
- a Polgármesteri Hivatal bármelyik portáján, illetőleg az Újtelepi Ügyfélszolgálati Irodán kihelyezett gyűjtőládákba helyezve
- valamint elektronikus úton a hivatal@ph.soroksar.hu e-mail címre eljuttatva.
 
Az ebösszeíró adatlap megtalálható a Soroksári Hírlap 2018. júniusi számában, illetőleg letölthető a www.soroksar.hu weblapról. Az adatlap szükség esetén szabadon sokszorosítható.
 
 
Az ebösszeíró adatlapok leadási határideje: 2018. október 31.
 
 
Tájékoztatjuk a kerületi ebtartókat, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) ellátva tartható. Kérjük, hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni.
 
Tájékoztatásul jelezzük továbbá, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.
 
 
 
Köszönjük, hogy az adatlap visszaküldésével segítik munkánkat!

 

Ebösszeíró adatlap