Felhívás

FELHÍVÁS!

 

Tisztelet soroksári Lakosok!

 

 

Azt tapasztaljuk, hogy Soroksáron egyre több ingatlan vagy az ingatlanok előtti terület elhanyagolt, gazos, és ez korábban nem volt így.

Ennek a negatív folyamatnak a megállítása és visszaszorítása érdekében felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét a következő rendeletre:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(V.17) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdése szerint:

A beépített ingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről az ingatlan használója, használó hiányában a tulajdonosa köteles gondoskodni.

A rendelet (2) bekezdése szerint: A főváros köztisztaságáról szóló fővárosi közgyűlési rendelet által az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) részére előírt gondozási, tisztán tartási, szemét- és gyommentesítési, hóeltakarítási és síkosság mentesítési, nyesési kötelezettségek, illetve hulladékgyűjtő tartály elhelyezésével, javításával, pótlásával, továbbá rendszeres ürítésével és tisztán tartásával kapcsolatos kötelezettségek betartása alapvető közösségi együttélési szabálynak minősül.

A közösségi együttélési szabályok betartásának elmulasztása közigazgatási bírsággal sújtható, aminek felső határa természetes személy esetén 200.000,-Ft.

A fentiekre hivatkozva kérünk minden soroksári lakost, hogy a saját vagy a használatában lévő ingatlan területén, valamint a kerítés és az út közötti területen rendszeresen végezzen el gyommentesítést és téli időszakban az ingatlan előtti járda szakaszon síkosság mentesítést.

Soroksár rendezett képének kialakítása közös érdek, amihez mindenki hozzá járulhat a saját lakókörnyezetének rendben tartásával.