Felhívás a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült háztartások részére

Felhívás a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült háztartások részére

 

Magyarország Kormánya a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatában egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek. Tehát a támogatás kifizetése nem pénzben történik, hanem természetben, továbbá a támogatás összege nem fedezi a szállítási és darabolási költségeket.

A támogatás igénylése érdekében háztartásonként egy darab igénybejelentő nyilatkozatot kell kitölteni, amelyet legkésőbb 2018. október 15. napjáig lehet benyújtani. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.
Az igénybejelentést a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár közigazgatási területén élő, az adott háztartásban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy nyújthatja be.

Háztartás alatt
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő. 

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás
, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentés feltétele a bejelentő részéről annak tudomásulvétele, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogosult ellenőrizni, hogy a bejelentő háztartása korábban nem részesült téli rezsicsökkentésben.

Az igénybejelentés formanyomtatványa és az ahhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató ide kattintva megtalálható, valamint papír alapon a Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályának 1239 Budapest, Hősök tere 12. szám alatti ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben átvehető.  

A kitöltött „Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére” elnevezésű formanyomtatványt személyesen a 1239 Budapest, Hősök tere 12. szám alatti ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási időben, vagy postai úton a Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályának címezve (1239 Budapest, Hősök tere 12.) lehet benyújtani.

Ügyfélfogadás: hétfő 12.00 órától – 18.00 óráig; szerda 8.00 órától – 16.30 -ig; péntek 8.00 órától – 12.00 óráig.
 

 

 Igénybejelentő nyilatkozat
 
 Adatkezelési tájékoztató