Felhívás cégvezetők részére!

TISZTELT CÉGVEZETŐK!

 

 

A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal tájékoztatja T. Ügyfeleit, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 9.§ (1) bekezdés aa) pontja alapján elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró valamennyi gazdálkodó szervezet.
 
Ennek megfelelően felhívjuk szíves figyelmüket, hogy valamennyi ügyben, mellyel az Önkormányzathoz, illetőleg a Polgármesteri Hivatalhoz fordulnak, azt már kizárólagosan csak elektronikus úton tehetik meg. Az elektronikus úton történő iratok benyújtásához úgynevezett cégkapus regisztrációt követően van lehetőségük. Cégkapu szolgáltatásról a /ugyintezes/e-ugyintezes felületen találhatnak bővebb tájékoztatást.
 
E-ügyintézési tv. 24.§ (2) bekezdése értelmében „Gazdálkodó szervezet ügyfél - …. – az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügye során köteles az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, bírságokat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.”
 
Általános hatósági ügyekben az eljárásért fizetendő illetéket a NAV 10032000-01070044 számú illetékbeszedési számlájára (adónem kódja: 521) szükséges utalni, és ennek igazolását – az átutalási bizonylat másolatát - hivatalunkhoz benyújtott kérelemhez szíveskedjék csatolni.
 
Adóhatósági ügyekben kérjük az eljárásért fizetendő illetéket a 11784009-15523002-03470000 számú Államigazgatási eljárási Illeték beszedési számlára szíveskedjenek elutalni.
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksári Polgármesteri Hivatal