RSD Telken belüli csatornázás

Közlemény
A Telken belüli csatorna, és az akna áramellátó vezetékének kivitelezése tárgyú projekt előrehaladásával kapcsolatban
 
 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy az RSD Víziközmű Társulat saját projektjében – mely a tisztítómű illetve szennyvízakna valamint a háztartások összekötésének biztosítása - a megbízott kivitelező öt hónap alatt a munkaterületbe vont ingatlanok több mint felénél megkezdte (2801 db) a munkálatokat, melyből a mai napig 2005 db-nál teremtette meg az élőre kötés lehetőségét.
 
A csatornaépítési munkarész során lefektettek 33 km 110-es narancssárga KGPVC csövet, és lehelyeztek 2875 tisztító idomot. A projektnek az akna áramellátó vezetékének kivitelezése részfeladat esetében kiépült továbbá 30 km elektromos védőcső, 11 754 m elektromos vezeték, 711 FI relével kombinált kismegszakító, és 189 elektromos kapcsolószekrény.
 
Fontos megjegyezni, hogy a kivitelezést számos a Társulat projektétől független külső esemény jelentősen befolyásolja. Ezek közül a legjelentősebb, hogy a Társulat azon az ingatlanon tud dolgozni, melyre nézve megkapta a KEOP-os projekt kivitelezőjétől az ingatlan tulajdonosa által ellenjegyzett dokumentumot, mely igazolja, hogy megtörtént a házi beemelő aknák lehelyezése. A 8476 érdekeltségi területébe tartozó ingatlan közül eddig már 5269 ingatlan esetében ez a feltétel teljesült! Amennyiben ez idáig a belső bekötés kivitelezése az ön ingatlanán nem kezdődött meg, a házi bekötés megvalósításával kapcsolatban nem keresték, az két ok miatt lehetséges: a Társulatot még nem értesítették arról, hogy az ingatlanán a belső hálózat megvalósításának feltételei adottak, illetve a Társulat részére fizetendő érdekeltségi hozzájárulási kötelezettségét nem teljesítette.
 
A napokban lezajlott a közterületen megépült hálózat próbaüzemre történő átadása. A próbaüzemre 30 nap áll rendelkezésre. Sikeres próbaüzem után, ha a rendszer a szennyvíz fogadására alkalmas minősítést szerez lehetőség nyílik a már elkészült belső rákötések élőre kötésére. A továbbiakban a házi bekötések egy szakaszban, már azonnali élőre kötéssel készülhetnek el. Így a Társulat által kezelt projekt kivitelezése felgyorsulhat.
 
A belső projekt eredményességéhez azonban szükséges az ingatlantulajdonosok elérése.
 
Kérjük a tisztelt tulajdonosokat, hogy saját érdekükben, a beruházás megvalósításának elősegítése céljából a kertekbe való bejutás lehetőségét – akár megbízottjuk (szomszéd, helyben lakó ismerős) útján biztosítani szíveskedjenek.
 
Együttműködésüket megköszönve, tisztelettel:
 
Áporka, 2015. szeptember 28. 
 
Dr. Kovács Tibor
RSD Víziközmű Társulat Elnöke
Mellékletek:
o    Beruházási kérdezz-felelek, avagy a leggyakrabban felmerülő kérdések és válaszok
o    Beruházási információ
o    Kapcsolati lista a beruházással kapcsolatban
o    Településenként bontott készültségi statisztika

 
Beruházási kérdezz-felelek, avagy a leggyakrabban felmerülő kérdések és válaszok:
 
·         Ki végzi a projekt kivitelezését?
A társulat megbízásából a házi bekötések kivitelezését a Pulzus Plusz Kft. és alvállalkozói – részletesen www.rsdvt.hu/hazibekotes végzik.
 
·         Hogyan zajlik a kivitelezés lebonyolítása?
1.    A társulat a közterületen megvalósuló KEOP projekt kivitelezőjétől megkapja az adott ingatlanra vonatkozó aláírt bekötési lapot, melyet belső online adatbázisába elhelyez, majd ellenőrzi az érdekeltségi hozzájárulás teljesítését.
2.    Az érdekeltségi hozzájárulás rendezettsége esetén a Társulat az ingatlant az kivitelező felé nyitott online rendszerbe viszi.
3.    A kivitelező az online rendszerében megjelenő ingatlant munkaterületbe kéri.
4.    A mérnök-műszaki ellenőr munkaterületbe adja az adott ingatlant.
5.    A bekötés kivitelezésére a kivitelező az érintett tulajdonosokkal egyedileg időpontot egyeztet.
6.    A megbeszélt időpontban a kivitelező elvégzi a kivitelezést, és elkészíti a bekötés dokumentációját, melyet a társulat online rendszerébe feltölt,
7.    A műszaki ellenőr ellenőrzi és átveszi a kivitelező által végzett munkát.
8.    A teljes dokumentáció a beruházás átadását követően az üzemeltető részére átadásra kerül.
 
Az időpont egyeztetésig kérjük a tulajdonosok szíves türelmét.
 
·         Hány alkalommal fognak még zavarni a kivitelezés miatt?
A társulat megbízásából dolgozó szakemberek törekednek arra, hogy a tulajdonosok életének lehető legkisebb zavarása mellett valósítsák meg a tárgyi projektet. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonosoknak - amennyiben nem merül fel egyéb előre nem látható probléma a belső bekötés és elektromos kivitelezés miatt - 2 alkalommal kell a belső projekt keretén belül a kivitelező részére helyszínt biztosítani.
 
·         Hogyan zajlik az élőre kötés?
·         A kivitelező egyedileg megkeresi a tulajdonost, időpont egyeztetés miatt, hogy mikor lenne lehetséges az előrekötés elvégzése az ingatlanon.
·         Az egyeztetett időpontot a kivitelező megosztja a szolgáltatóval.
·         Az egyeztetett időpontban a kivitelező és a szolgáltató emberei elvégzik az élőre-kötést, és beüzemelik a házi szennyvízbeemelő aknát.
·         A szolgáltató megköti a szolgáltatási szerződést.
 
·         Nincs mért víz az ingatlanban mit tegyek?
Amennyiben az ingatlanban nincs mért víz akkor meg kell teremteni a házi vízmű mérhetőségét, mely alapján mérhetővé válik a kibocsájtott szennyvíz mennyisége is.
A mért ivóvízmérő óra felszerelésének költségeit az ingatlan tulajdonosának kell fizetnie, melyet a szolgáltató az első szolgáltatási számlában fog érvényesíteni. Amennyiben meglévő hálózaton a felszerelés műszaki feltételei adottak (van akna, és van hely benne egy vízmérőnek, vagy benn a házban fagymentes helyen) egy hitelesített vízmérő óra és felszerelésének költsége szolgáltatótól függően 8000 – 10000 Ft körül alakul. Az víz mérhetőségének részletes feltételeit és esetleges egyéb költségeit az üzemeltetővel kell egyeztetni.
 
Kérjük, hogy az élőre kötésre vonatkozó időpont egyeztetéskor jelezze a kivitelezőnek, ha nincs mért ivóvíz az ingatlanban, mert akkor ez esetben az üzemeltető, lehetőség szerint egy időben az élőre kötéssel, a víz mérhetőségének feltételeit is megteremti.
 
·         A műszakilag indokolt legrövidebb bekötési útban van a jelenleg üzemelő derítő aknám?
A projekt településein üzemeltető közműszolgáltatók - hivatkozva a vonatkozó hatályos jogszabályokra, és a fertőzésveszélyre -, nem engedték meg, hogy a belső házi bekötések kivitelezése a derítőt keresztezve történjen megvalósításra. Az ilyen bekötések esetében csak akkor lehet a legrövidebb úton a házi bekötést megvalósítani, ha a derítő aknát megszüntetik. A derítő megszüntetésének költsége nem tárgya a projektnek, így arról a tulajdonosnak magának kell gondoskodnia.
 
A bekötések megvalósítása ilyen esetben a következőképp történhet:
 
1.    A derítőt ki kell szippantatni, az akna tetejét betörni, és az üreget földdel fel kell tölteni úgy, hogy a csatorna azon szabvány szerint annak helyén átvezethető legyen.
2.    Ha azt a helyszín engedi, a meglévő derítőt az épülő vezetékkel körbe kell kerülni.
 
A meglévő derítő körbekerülését az alábbiak miatt nem javasoljuk:
§  A Társulatnak nincs forrása a műszakilag nem indokolható többlet vezetékhosszra és a kapcsolódó tisztító idomokra. A körbekerülés költségét a tulajdonosnak kell finanszíroznia. Ez jelentős, akár 20-50 eft többlet költséget is jelenthet, helyszíntől függően. 
§  A többszöri rövid iránytörés fokozott dugulás, baleset és fertőzésveszéllyel jár.
§  Az üzemen kívül kerülő derítő aknát mindenhol meg kell szüntetni, tehát az előre hozott betömedékelés többletköltséggel a tulajdonos számára nem jár.
 
·         Mi lesz a jelenleg üzemelő zárt rendszerű tároló sorsa?
A vonatkozó jogszabályok miatt a fokozott baleset és fertőzésveszélyre minden tulajdonosnak kötelessége az élőre kötés megtörténtét követően a derítő megszüntetése, ez jogszabály szerűen a következőképp kell, hogy történjen:
·         a derítőt ki kell szippantatni,
·         az akna tetejét betörni,
·         és az üreget földdel fel kell tölteni, el kell tömedékelni.
A megszüntetés megtörténtét az illetékes önkormányzat jegyzői hivatala jogosult ellenőrizni.
 
 • Az ingatlanon nincs építmény, így is kiépítésre kerül a bekötés?
Abban az esetben, ha az ingatlanon nincs építmény, akkor házi bekötést a társulat nem építtet, de amennyiben az építmény a társulat fennállása alatt kiépül, akkor a társulat később pótlólag megépítteti a bekötést.
 
 • Nincs víz a házban, így is kiépítésre kerül a bekötés?
Abban az esetben, ha az ingatlanban nincs szennyvíztermelő egység (nincs víz a házban)
o    ha a tulajdonos kéri, akkor a házi bekötés a házi beemelő/tisztítóidom és az utcafronti falsík között kerül kiépítésre.
o    Ha a tulajdonos nem kéri, akkor nem épül meg a bekötés, de amennyiben az építményben szennyvíztermelő egység épül a társulat fennállása alatt kiépül, akkor a társulat később pótlólag megépítteti a bekötést a tulajdonos bejelentése alapján.

 
 • A kivitelezés miatt fát, bokrot kellett kivágni, megsérült a járda, egyéb burkolat, ki fizeti a helyreállítás költségeit?
Zöldkár:
A Társulat az okozott zöldkárért nem áll helyt, tekintettel arra, hogy a kivitelezés során az ingatlan tulajdonosa helyett jár el. A házi bekötés kivitelezése során a kivitelezés költséghatékonysága az elsődleges a zöldkárral szemben, így zöldkárra való hivatkozással a fektetési hosszak növelésére nincs lehetőség, az ettől eltérő esetek az alábbiak:
 •  
  • Őshonos, vagy igazolt helyi védettségű fa kivágása.
  • Különleges értékű, több évtizedes életkorú, nagy biodiverzifikációs értékű fa kivágása (jó kondícióban lévő 10 évesnél idősebb fa).
  • A zöldkár becsülhetően nagyobb értékű, mint a többlet kivitelezés költsége pl. egész fasort/cserjesort kellene kivágni, úgy hogy a kiszedett cserjék fák nem megmenthetőek nem átültethetőek.
A projekt keretében fontos szempont azonban, hogy az okozott zöldkár minél kisebb mértékű legyen, lehetőség szerint a kivitelezés során úgy kell eljárni, hogy lehetőleg az útban lévő pl. cserje átültethető maradjon. A kivitelező azonban nem végezheti a Társulati megrendelés terhére a kiszedett bokrok, cserjék, fák újraültetését.
 
Burkolati károk.
A Társulat az okozott burkolati kárért nem áll helyt, tekintettel arra, hogy a kivitelezés során az ingatlan tulajdonosa helyett jár el. A házi bekötés kivitelezése során a kivitelezés költséghatékonysága az elsődleges a burkolati kárral szemben, így burkolati kárra való hivatkozással a fektetési hosszak növelésére, a Társulati megrendelés terhére nincs lehetőség, azonban az Ingatlan tulajdonosának joga van a kivitelezővel külön megállapodást kötni a burkolat károk elkerülésére (hosszabb vezetékhossz) vagy helyreállítására.
 
 • Az egyezetett időpontra érkezett szakember azt mondta, hogy rövid a bekötés hossz és majd később kerül kivitelezésre, mit kell ezen érteni?
Abban az esetben, ha a házi bekötés 3 m alatti, akkor a házi bekötés kivitelezését az szolgáltatók által megadott hálózatra kötési engedély megadását követően fogja a kivitelező elvégezni, a tulajdonosnak nincs semmilyen egyéb teendője ezzel kapcsolatban
 
 • A társulat által finanszírozott műszaki tartalomtól eltérő műszaki tartalmú kivitelezést szeretnék, hogyan tehetem ezt meg?
Az RSD Víziközmű Társulat, Társulati küldöttgyűlése 2015.02.21-én hozott vonatkozó határozatában elfogadott kiviteli szerződésben, illetve a megvalósítás során felmerült problémák kezelésére született megrendelői utasításokban rögzített műszaki tartalomtól eltérő bekötések kiépítését a Társulat nem tudja finanszírozni.
 
Javasoljuk a tisztelt tulajdonosoknak, hogy amennyiben a finanszírozottan túl többlet műszaki tartalom kivitelezését kérik, (pl. visszacsapó szelep, több tisztítóidom, hosszabb vezetékút, stb.) akkor ezen igényüket a kivitelező helyszíni szakalvállalkozójával külön írásos megállapodásban egyedileg megegyezve saját költségre végeztessék el.
 
 • Visszacsapó szelep miért nem kerül beépítésre a projekt keretében?
A visszacsapó-szelep beépítése – a domborzati viszonyok, illetve a rendszer paraméterei alapján- nem szükséges, nem indokolt. A szelep beépítése általában ott  szükséges, ahol – gravitációs gerinchálózat van, illetve a település domborzati viszonyai miatt a szennyvíz visszatorlódása előfordulhat, a projektterületen nem valószínű, tekintettel a domborzati viszonyokra és a megépülő közterületi hálózat, illetve a házi beemelő akna kapacitására.
 
 • Rossz helyre telepítették a házi beemelő aknám, mi ilyenkor a teendő?
1.    Van a tulajdonos vagy meghatalmazottja által aláírt bekötési lap, tehát a letelepítés helyéhez a tulajdonos hozzájárult:
Az akna áthelyeztetésére csak akkor van lehetőség, ha azt a kivitelező hibásan helyezte le (garanciális és kivitelezési hibák esetén pl. törött az eszköz, nem megfelelő magasságban van, műszakilag lehetetlen helyre került, és emiatt a belső a bekötés nem valósítható meg)
2.    Nincs a tulajdonos vagy meghatalmazottja által aláírt bekötési lap:
Az akna áthelyezésére lehetőség van akkor is, ha a derítő műszakilag indokolt bekötési útba esik, és létezik olyan pont a telken ahova a házi beemelő aknát áthelyezve a bekötés jobb műszaki kondíciók mellett megvalósítható.
A nem megfelelő helyre lekerült házi beemelő akna áthelyezését kezdeményezhetik a közterületi projektet megvalósító Penta - Szabadics konzorciumnál (Domokos-Ispán Mónika, tel: 0624487226, email: rsdkonzorcium@pentakft.hu), ezáltal esetleg elodázható egy kis időre az akna megszüntetésének kötelezettsége.
 
·         Van kiépített szennyvízhálózatom a kerítés közelében található derítőig muszáj felbontani az egész udvart mégis?
 
Abban az esetben, nem, ha az ingatlan jelenleg kiépített szennyvíz rendszere a vonatkozó hatályos jogszabályi környezetnek, és üzemletetői követelményeknek megfelelően került kiépítésre (110es narancssárga KGPVC cső), és erről a tulajdonos nyilatkozatot ad a Társulat részére. Ez esetben, amennyiben a meglévő bekötés gravitációsan megfelelő lejtésű a házi beemelőre, tisztítóidomra való csatlakozáshoz, a Társulat, mint megrendelő engedélyezi, hogy a kivitelezés az alábbiak szerint történjen meg:
o    amennyiben a derítő a legrövidebb bekötési útba esik akkor
o    a jelenlegi üzemelő derítő kiiktatását és megszüntetését követően (élőre kötési engedély megadását követően) a derítő korábbi nyomvonalán készüljön el a házi bekötés egy ütemben, a jelenleg üzemelő és az új vezeték folytonos összekötésével
o    amennyiben a derítő nem esik a legrövidebb bekötési útba akkor
o    ha 3m feletti a távolság esetén, 2 ütemben először a derítő becsatlakozó vezetékig készüljön el a házi bekötés, és az élőre kötési engedély megadását követően a kitörés egyezményes pontja (a derítő bemeneti pontja előtti átkötési pont) kerül összekötésre a házi beemelő aknával.
o    ha 3m alatti a távolság esetén, 1 ütemben a derítő becsatlakozó vezetékig készüljön el a házi bekötés, és a kitörés egyezményes pontja (a derítő bemeneti pontja előtti átkötési pont) kerül összekötésre a házi beemelő aknával.
 
·         Milyen műszaki tartalommal zajlik a kivitelezés?
Lásd információ a projekt műszaki tartalmáról.
 

Információ a projekt műszaki tartalmáról
 
A belső házi bekötések kivitelezése az RSD Víziközmű Társulat, Társulati küldöttgyűlése 2015.02.21.-én hozott vonatkozó határozatában elfogadott megrendeléséből eredően, a már befizetett érdekeltségi hozzájárulás terhére, az alábbiak figyelembevételével történik:
 
 • A kivitelező minden esetben köteles a lehető legrövidebb a műszakilag legindokoltabb útvonalon megvalósítani a házi bekötés és elektromos betáplálás kiépítését.
 • A kivitelező feladata a munkaterületben vont terület területrendezése (útban lévő, fák bokrok, kivétele).
 • A kivitelező feladata a csatorna és elektromos bekötés megépítéséhez szükséges a nyomvonalba eső bontási munkák elvégzése (kivéve házi derítő elbontása).
 • A kivitelező feladata a házi beemelő akna ellátásához szükséges elektromos ellátó kábel, és csatlakozó szerelvények (kismegszakító, FÍ relé, szükség esetén ezek elhelyezésére szükséges elektromos doboz) kivitelezése.
  • A kivitelező az elektromos ellátó kábelt a kiviteli szerződés szerint a ház faláig földkábelként ezt követően a ház falán köteles elvezetni az elektromos kapcsolószekrényig.
 • A kivitelező a csatorna bekötés (110es narancssárga KGPVC cső) esetében a kiviteli szerződés szerint a legindokoltabb 1 darab szennyvíz kitörési pontot köteles a házi beemelő aknára / tisztító idomra kiépíteni és bekötni.
 
A kivitelező nem végezheti a Társulati megrendelés terhére a következő feladatokat:
 
 • A kiszedett bokrok, cserjék, fák újraültetését
 • A műszakilag az indokoltnál hosszabb házi bekötés kiépítését.
 • Egy ingatlanon egynél több kitörési pont a hálózatra kötését.
 • A derítő elbontását, tömedékelését, szippantását, stb.
·         A munkaterület eredetivel megegyező helyreállítását. (elbontott járdarész, bárminemű burkolat helyreállítása, stb.)
 
 
Felhívjuk a tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a fentiektől eltérő műszaki tartalommal való bekötések kiépítését a Társulat nem tudja finanszírozni. Javasoljuk a tisztelt tulajdonosoknak, hogy amennyiben a finanszírozottan túl többlet műszaki tartalom kivitelezésére tartanak igényt, akkor azt a kivitelező helyszíni szakalvállalkozójával külön írásos megállapodásban egyedileg megegyezve saját költségre végeztessék el.
 

A kivitelezésben részt vevő szervezetek és elérhetőségük:
 
Figyelem! Mielőtt bármelyik telefonszámot felhívná, kérjük ellenőrizze az alábbi táblázatban, hogy az ügyében a megfelelő helyre telefonál-e!
 
Ezzel időz és pénzt takaríthat meg, valamint ügyét a leghatékonyabban és leggyorsabban intézheti.
 
A kivitelezés állásáról az www.rsdvt.hu honlapon az érdeklődők folyamatosan tájékozódhatnak.
 

Milyen esetben keresse:

Cégnév

Név

Telefon

Email

utca állapota,

 

gerincvezetékkel kapcsolatban,

 

telek és a gerincvezeték összekötése,

 

akna/tisztítóidom

telepítése a telekre,

 

szerelvényezés, (Akna áramvezérlő elhelyezése)

 

szivattyú beszerelése

Szabadics Zrt.

Tass, Makád, Dömsöd, Szigetbecse, Ráckeve

 

Penta  Kft Kiskunlacháza, Áporka, Majosháza, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetcsép, Soroksár, Dunaharaszti, Taksony

 

Penta-Szabadics Konzorcium

Taksony

 

Domokos-Ispán Mónika

 

 

 

06 24 487 226

kizárólag probléma bejelentés

 

 

rsdkonzorcium@pentakft.hu

 

 

Telken belüli csatorna, és az akna áramellátó vezetékének Kivitelezése az épület és az akna közötti szakaszra

 

 

Pulzus Plusz Kft

teljes RSD terület

 

Herter Gábor

 

06 70 7072122

kizárólag probléma bejelentés

 

rsd@pulzuspluszkft.hu

 

Befizetések ellenőrzése

 

Befizetési mód változtatás kérése

 

Adás-vétel bejelentése

 

Telefonszámának, levelezési címének változás bejelentése

 

 

RSD Víziközmű

Társulat

 

 

Babicz Mónika

 

 

06 24 999240

 

 

info@rsdvt.hu

 

Csoportos beszedési hibák

 

 

RSD Víziközmű

Társulat

 

Lak Gergely

 

06 20 2140959

 

info@rsdvt.hu

 

 

Vezetékes víz, építési engedélyek, talajterhelési díj, közterületi áramellátás

 

 

HELYI

Önkormányzat

Műszaki osztály

 

 

 

 


Tájékoztató adatok 2015.09.28-i állapot szerint:
Település neve
KEOP bekötések száma szerződés szerint (érdekeltségi egységek száma)
Teljesítendő élőre kötési indikátor 2015.12.31-ig
(75 %)
KEOP projekt kivitelezője által átadott házi beemelő lehelyezését igazoló adatlapok összesen
Belső házi bekötések Kivitelezőnek munkaterületbe adott
Teljesített
élőre kötésre kész dokumentáció nélkül / kivitelezés és dokumentáció Mérnök által elfogadva
Élőre kötésre kész
Elkészült / Munkaterületbe adott
Készültség teljes projektre vetítve
Áporka
192
144
169
164
126 (74.55%)
60 (35.50%)
68.04%
65.62 %
Dömsöd
677
508
346
278
143 (41.32%)
35 (10.11%)
35.36%
21.12 %
Dunaharaszti
263
197
240
232
224 (93.33%)
162 (67.78%)
93.72%
85.17 %
Kiskunlacháza
1144
858
597
555
336 (56.28%)
184 (30.82%)
57.92%
29.37 %
Majosháza
140
105
68
68
63 (92.64%)
32 (47.05%)
92.64%
45 %
Makád
226
170
158
158
109 (68.98%)
74 (46.83%)
65.82%
48.23 %
Ráckeve
2059
1544
843
739
315 (37.36%)
210 (24.91%)
33.82%
15.29 %
Szigetbecse
580
435
530
530
456 (86.03%)
166 (31.32%)
85.09%
78.62 %
Szigetcsép
336
252
178
169
92 (51.68%)
54 (30.33%)
51.68%
27.38 %
Szigetszentmárton
900
675
674
668
177 (26.26%)
81 (12.01%)
26.04%
19.66 %
Szigetszentmiklós
577
433
450
450
204 (45.33%)
106 (23.77%)
44.54%
35.35 %
Taksony
400
300
283
282
167 (59.01%)
75 (26.50%)
51.23%
41.75 %
Tass
779
584
656
588
389 (59.29%)
236 (35.97%)
59.14%
49.93 %
Soroksár
203
152
139
139
0 (0%)
0 (0%)
0%
0 %
Összesen:
8476
6357
5331
5020
2801
1474
50,94 %
33,04 %