Soroksár Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának pályázati felhívása

Soroksár Sportjáért Közalapítvány
Kuratóriuma
pályázatot hirdet
 
sporteszköz-, sportfelszerelés vásárlására, sporttevékenység támogatására
 
Soroksáron bejegyzett székhellyel, vagy telephellyel rendelkező sportszervezetek, kerületben életvitelszerűen lakó egyéni sportolók, valamint a verseny-, szabadidősport területén munkát végző, kerületi intézményben oktató tanárnak, edzőnek.
 
a pályázó személy vagy sportszervezet pontos adatait (18. életévét be nem töltött pályázó esetén a szülő/törvényes képviselőjét is),, a pályázó eddigi sporttevékenységét és az elért eredmények rövid leírását, az igényelt támogatás összegét, annak tervezett felhasználását, egyesület, sportszövetség véleményét, a pályázat benyújtásának napját, a pályázó aláírását, az egyesület, sportszövetség pecsétjét, aláírását, valamint a pályázat elbírálásához szükséges nyilatkozatot, illetőleg a pályázó (kiskorú pályázó esetén a szülő/törvényes képviselő) által aláírt támogatási szerződést 2 példányban.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.
 
Az előterjesztett pályázati adatlapot a hozzá kapcsolódó nyilatkozatokkal, valamint a 2 példányban aláírt támogatási szerződést, illetőleg az elszámolás során az eredeti, pályázó nevére szóló számlákat személyesen a közalapítvány titkárhoz dr. Kása Annához szíveskedjen eljuttatni.
 
Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Hősök tere 12. I. em. 15. iroda
H: 8-17
Cs: 8-15
vagy előzetesen egyeztetett időpontban a 06-1-289-2100, mellék: 210
 
A pályázati adatlapot és a támogatási szerződést, valamint a pályázás és elszámolás szabályaira vonatkozó tájékoztatót letölthetik a
 
/onkormanyzat/szervezetek/alapitvanyok/soroksar-sportjaert-kozalapitvany
 
 
oldalról, vagy a titkárától - előzetes időpontegyeztetést követően - személyesen átvehetik.
 
A pályázatot a kuratórium a 2019. június 25. napi ülésén bírálja el. A pályázatok elbírálását követően a pályázók a megadott e-mail címen, e-mail cím hiányában postai úton kerülnek kiértesítésre.
 
A pályázat útján elnyert támogatás elszámolásának határideje: 2019. október 28.
 
 
Tüskés Józsefné
 elnök s.k.
 
 
 PÁLYÁZATI ADATLAP
 
 
 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS