Szavazatszámláló bizottsági póttagok jelentkezését várjuk!

Tisztelt Soroksári Választópolgárok!
 
A kerületben működő szavazatszámláló bizottságokba választójoggal rendelkező állampolgárok jelentkezését várjuk, szavazatszámláló bizottsági póttag tisztség betöltésére.
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) vonatkozó rendelkezései alapján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az országgyűlési képviselők 2018. évi választását megelőzően megválasztotta a választások helyi lebonyolítását végző szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban: SZSZB) tagjait és póttagjait. A megválasztott tagok és póttagok megbízatása fő szabályként négy évre, a következő (2022. évben esedékes) általános országgyűlési képviselő-választásra létrehozott SZSZB-k alakuló ülésének napjáig szól. A választott tagoknak és póttagoknak a megbízatás időtartama alatt mindvégig meg kell felelniük a törvény által velük szemben támasztott követelményeknek, ellenkező esetben megbízatásuk a törvény erejénél fogva megszűnik. A választott tagok és póttagok a négy év lejárta előtt lemondhatnak ebbéli tisztségükről, lemondásuk benyújtásának napján szintén megszűnik megbízatásuk. A Ve. alapján amennyiben a választott SZSZB tag megbízatása megszűnik, helyébe a megválasztott póttagok közül a Helyi Választási Iroda vezetője által kijelölt póttag lép, azaz a póttag a továbbiakban az SZSZB tagjaként működik közre az egyes választási események lebonyolításában.
 
A választások szakszerű és jogszerű helyi szintű lebonyolítása elengedhetetlenné teszi, hogy a fent már említett négy év időtartam alatt mindvégig kellő mennyiségben álljanak rendelkezésre póttagok, akik szükség esetén – a HVI vezetőjének egyedi intézkedése alapján – részt tudnak venni az SZSZB munkájában.
 
Az SZSZB tagjainak és póttagjainak megválasztása óta eltelt időszakban kerületünkben néhány választott SZSZB tag és póttag megbízatása megszűnt, ezért szükségessé vált új SZSZB póttagok megválasztása.
 
Kérem, hogy aki munkájával szívesen segítené a választások minél magasabb színvonalú helyi lebonyolítását, és személyével szemben kizáró ok nem áll fenn, jelentkezzen szavazatszámláló bizottsági póttagnak.
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ide vonatkozó rendelkezései szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen (esetünkben a kerületben) lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat, ennek megfelelően a szavazatszámláló bizottság választott tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését, vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő (ide értve a polgármestert is), alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. A törvény további kizáró okokat állapít meg a választási bizottságok választott tagjaira, így nem lehet a választási bizottság választott tagja: aki valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető sem.
 
Szavazatszámláló bizottsági póttagnak az alábbi módok egyikén lehet:
 
Személyesen Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodában (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. sz. sarokbejárat) a Hivatal nyitvatartási idejében
 
Elektronikus levélben: a nap 24 órájában a v.g.jutka@ph.soroksar.hu, vagy a scherer.kinga@ph.soroksar.hu e-mail címen
 
Postai úton: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal – Helyi Választási Iroda
1734 Bp., Pf. 111.
 
Telefonon Vittmanné Gerencsér Judit (tel.:289-21-12 vagy 289-21-00/112 mellék), vagy Scherer Kinga (tel.: 289-21-00/111 mellék) a Hivatal nyitvatartási idejében fogadja a jelentkezéseket, illetőleg készséggel ad esetleges további kérdéseikre választ.
 
A jelentkezés során a következő adatok megadását kérjük: név, születési név, személyi azonosító szám, lakcím, telefonos elérhetőség, e-mail cím.
 
A jelentkezéseket legkésőbb 2019. június 20-áig várjuk!
 
Veres Anikó
    jegyző
a HVI vezetője