Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről
 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2018/2019-es tanév nyári tanítási szünetében az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően biztosítja a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségét.

A szünidei étkeztetést azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek vehetik igénybe, akiknek hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzete az azt megállapító határozat alapján az étkeztetés megkezdését megelőző harmincadik napon fennáll.

Az igénybevétel lehetőségéről az érintettek
-a Szociális és Köznevelési Osztály által - tértivevényes levél útján is értesülnek, melynek mellékleteként megküldésre kerül az igénybevételhez szükséges formanyomtatvány.

A kitöltött, igénybevételre vonatkozó formanyomtatványt az értesítésben leírtaknak megfelelően a Szociális és Gyermekjóléti Intézményben (1239 Budapest, Táncsics M. u. 45.) lehet benyújtani.

A nyári szünetben, az igényelt napokra vonatkozóan
az ételt a Gondozó Szolgálatnál (1238 Budapest, Grassalkovich út 130.) lehet személyesen vagy meghatalmazott útján átvenni, naponta 11-14 óra között.        
Babócsi Beáta
Szociális és Köznevelési Osztály
osztályvezető