Tájékoztató a tavaszi szünet alatti ingyenes gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülők / Törvényes képviselők!      
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Kormányrendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a gyermeket nevelő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

Az étkeztetést azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek vehetik igénybe, akiknek hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzete az azt megállapító határozat alapján az étkeztetés megkezdését megelőző harmincadik napon fennáll. ( Jelen esetben 2019. március 19-ig fennáll.)

Az ebédet előre csomagolt készétel formájában, elvitellel biztosítja az Önkormányzat a szülő / törvényes képviselő által igényelt munkanapokon.
Ingyenes étkeztetést a 2018/2019. tanév tavaszi tanítási szünetének időtartama alatti munkanapokra (április 18. és április 23.) lehet igényelni.
Az igényléshez szükséges formanyomtatványt a Szociális és Köznevelési Osztály küldi ki tértivevényes levélben minden jogosult részére.  A kitöltött, igénybevételre vonatkozó formanyomtatványt az értesítésben leírtaknak megfelelően a Szociális és Gyermekjóléti Intézményben (1239 Budapest, Táncsics M. u. 45.) lehet benyújtani. A nyomtatványok leadási határideje: 2019. április 09.

Az ebéd elvitelének helyszíne:
Az ebédet a Gondozó Szolgálatnál (1238 Budapest, Grassalkovich út 130.) lehet átvenni.

Az ebéd elvitelének időpontja:
11.00 és 13.00 óra között.
Felhívom a figyelmüket, hogy az ebédet kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője, akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja veheti át.

Kérem, hogy gyermekeik vonatkozásában szíveskedjenek ellenőrizni a megállapító határozatban foglalt hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról a Szociális és Köznevelési Osztályon.
        


Babócsi Beáta
Szociális és Köznevelési Osztály
osztályvezető