Tájékoztató az idős korú személyek települési támogatásának változásairól

Tájékoztató az idős korú személyek települési támogatásának változásairól
 
 
 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Érintetteket, hogy a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendeletben szabályozott idős korú személyek települési támogatása iránti kérelmek benyújtására 2019. október 1-től 2019. november 2. napja közötti időszakban van lehetőség.
 
Támogatásra az a kérelmező jogosult, aki megfelel az alábbi feltételeknek:
 
1. Budapest Főváros XXIII. kerület közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel legalább 2 éve rendelkezik és életvitelszerűen ott tartózkodik,
vagy XXIII. kerületi bejelentett állandó lakóhelye mellett, a XXIII. kerület közigazgatási területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen ott tartózkodik.
2. Az a kérelmező aki betöltötte, vagy az idei évben betölti a 75. életévét.
3. Jövedelme nem haladja meg az 570 000,- Ft-ot (jövedelemigazolás csatolása szükséges).
 
A támogatás  mértéke 10.000,- Ft összeg, melyet postai úton küldünk meg a jogosultak részére.
 
Felhívom figyelmüket, hogy a támogatás, az erre rendszeresített kérelem formanyomtatvány  benyújtásával és szükséges igazolások csatolásával igényelhető. A nyomtatványok elérhetőek a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain, illetve a www.soroksar.hu oldalon is. A kérelmet kizárólag a fentebb megjelölt időszakban lehet benyújtani, az ezt megelőzően, vagy a határidőn túl benyújtott kérelmeket vissza kell utasítanunk.
 
 A támogatással kapcsolatos további felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztály ügyfélszolgálatán, személyesen ügyfélfogadási időben, valamint telefonon a 289-2100/255 melléken kérhető.
 
 
 
 
 
 Babócsi Beáta
 Szociális és Köznevelési Osztály
 osztályvezető