ASP központhoz való csatlakozás támogatása

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!

tamogatas.jpg

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Projekt címe: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása
Támogatás összege: 6,29 millió forint
Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása:
A pályázat forrást biztosított az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működtetéshez.
Az eszköz beszerzés eredményeképpen a szakrendszereket használó szakemberek munkája hatékonyabbá vált. Az eszközök beszerzési értéke nem érte el a közbeszerzési értékhatárt, így a szabályzatunkban rögzítettek szerint választottuk ki az önkormányzat számára a legelőnyösebb ajánlatot egyszerű beszerzési eljárás keretein belül. Beszerzésre került 22 db kis teljesítményű szünetmentes tápegység, 1 db nagy teljesítményű szünetmentes tápegység, valamint 28 db E-SZIG kártyaolvasó.
Az előírt migrációt, adattisztítást és adatbetöltést határidőre végrehajtottuk. A tesztelési, élesítési folyamat problémamentesen zajlott.  Az önkormányzat köztisztviselőinek segítségével végeztük el a teljes folyamatot. A személyi jellegű kifizetéseket a támogatás terhére kívánjuk elszámolni.
Működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítása keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, a szabályzatok áttekintése megtörtént. Ez a kötelezően felülvizsgálandó IT biztonsági és iratkezelési szabályzatokat érintette első sorban. A fejlesztés eredményeképpen rendelkezésünkre állnak a módosított és - szükség szerint - az új szabályzatok.
A projekt lehetőséget biztosított az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatainak kialakítására. Az ügyfelek által igénybe vehető számos elektronikusan indítható ügy, mint például az adóbevallás, vagy birtokvédelmi eljárás megindítása.


Projekt befejezési dátuma: 2019.05.31.
Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01110