KÖZMEGHALLGATÁS

A közmeghallgatáson a törvényi előírásoknak megfelelően először az önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről számolt be a polgármester. Ezt követően hangzottak el a lakosság részéről feltett kérdések.


A Logisztikai Központ közelében lakók az önkormányzat közbenjárását kérték a terület megvilágításának csökkentése érdekében, mivel esténként szinte aludni sem tudnak, úgy bevilágítanak a lakóingatlanokba a Logisztikai Központ területén felállított lámpatestek. Ugyanerről a területről érdeklődtek a beígért zajvédő falak iránt, mivel még éjszaka is folynak a munkálatok, a konténerek mozgatásának zajától lehetetlen a környéken aludni.
A válaszból kiderült, hogy jelenleg éppen folyamatban van a BILK környezetvédelmi engedélyének vizsgálata. Az engedély kiadásának feltétele, hogy a zajvédő fal megépüljön. A Környezetvédelmi Felügyelőség 4 m magas falat írna elő, de az önkormányzat ragaszkodik a 7 m-es behajló falhoz. Amíg ezt nem építik meg, addig az önkormányzat a BILK területén semmilyen fejlesztést nem engedélyez. Egyébként a képviselő-testület olyan határozatot is hozott, hogy készüljön egy tanulmány arról, hogy a zajvédő fal mellett egy erdősáv is épüljön. Sajnos az engedélyezési hatóságként a Nemzeti Közlekedési Hatóság adta ki az engedélyt a BILK-nek. A használatbavételi engedélyt az önkormányzat nem adta ki, hanem pontosan a lakossági panaszok figyelembe vételével kérte a környezetvédelmi felülvizsgálatot. Tájékoztatásul elhangzott, hogy a Kelebiai vasútvonalon a MÁV is csak ideiglenes használatbavételi engedéllyel működik.


A lakosok ígéretet kaptak, hogy az önkormányzat kéréssel fordul az engedélyező hatósághoz, hogy vagy tartassák be a BILK-kel a jogszabályokat, vagy vonják vissza az ideiglenesen kiadott engedélyeket.


A másik téma, amivel kapcsolatban többen hozzászóltak, a Soroksárt kelet-nyugati irányban tervezett kétszintű összeköttetés létesítésének terve volt. Az Erzsébet utcaiak attól félnek, ha a régi rombolt híd környékén kerülne megépítésre az alul-vagy felüljáró, akkor az utcájuk lakhatatlan lenne, ingatlanjaik elértéktelenednének a nagy forgalmi terhelés miatt. A válaszból kiderült, hogy Soroksár hosszú távú fejlesztési koncepciójába belevették annak megvizsgálását, hol lehetne ilyen építmény kivitelezése, a lakosság érdekeit is leginkább figyelembe véve biztosítható. Mint elhangzott, valamilyen megoldást kell találni. Tizenöt éve, mikor Soroksár önálló lett, még csak 3000 autó volt a kerületben. Mára 14.000 bejelentett gépjármű van nyilvántartásban. A Tárcsás úti vasúti átjárónál lakók tudják legjobban, hogy a sorompónál rendszeresen feltorlódik a kocsisor, és a környék lakói már az ablakokat sem tudják kinyitni a kipufogó gázoktól.


Éppen erről a környékről kérték lakosok, hogy az átjárót megközelítő utakra helyezzenek ki olyan táblákat, melyek a gépjárművek vezetőit a várakozás idejére a gépjárművek leállítására szólítják fel.


Szintén az Erzsébet utcából jeleztek csapadékvíz elvezetési problémákat. Elmondták, hogy mióta a Láng Endre utcában fekvő rendőröket helyeztek el, az utcájuk forgalma nagyon megnövekedett, ezért oda is fekvőrendőröket kértek. Azt is indítványozták, hogy a Templom utcában a pesti irányból balra kanyarodás lehetőségét könynyebbítsék meg azzal, hogy az Erzsébet utcát legalább az elején szélesítsék meg úgy, amennyire a Templom utcától jobb oldalra is ki van szélesítve.


Molnár-szigeti lakosok adtak hangot aggodalmuknak, mivel tudomásuk szerint a Molnár utca egy részén és a Völgyhajó utcában nem lesz kiépítve az ivóvíz csatorna. A válaszból kiderült, hogy a vízjogi engedélyeket csak akkor adják ki, ha a területek ki vannak szabályozva. Sajnos vannak az említett területeken olyan ingatlanok, ahol a kerítések közterületen vannak. Amíg ez a helyzet nem megoldott, nem lehet ott a vezetékeket kiépíteni. A tervek természetesen úgy készültek, hogy az utólagos bővítésre legyen lehetőség.


Kérdésként merült még fel, hogy mikor valósul meg a Szentlőrinci út közvilágítása a Wekerle utca és a Szent László utca között. A válaszból kiderült, hogy a Főváros 2008-ban ígérte a megvalósítást.


Szóba került még a közterületek tisztántartása, a helyi állattartási rendelet betartatása, az ingatlantulajdonosok kötelezettsége a lakótársakkal szemben. Több helyről jeleztek ároktisztítási, járdajavítási igényeket a lakosok.