Orvosi ügyeletek

FELNŐTT ÜGYELET:
Ambuláns ellátás: INTER-AMBULANCE Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Cím:1201 Budapest, Török Flóris u. 219/a.;
Telefon: 283-8763, 285-6574
Munkanapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon:         24 órán keresztül
 
Kijáró ügyelet, lakcímre hívás: Telefon: 283-8763, 285-6574
Munkanapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon:         24 órán keresztül
 
GYERMEK ÜGYELET:
Ambuláns ellátás: Heim Pál Gyermekkórház     
Cím:1089 Budapest, Üllői út 86.;      
Telefon: 210-0720
Munkanapokon:   este 20 óra és másnap reggel 8 óra között
Munkaszüneti és ünnepnapokon:      24 órán keresztül
 
Kijáró ügyelet, lakcímre hívás: Telefon: 264-3314
 
Fogorvosi ügyelet Ünnepnapokon és hétvégén:
Központi Sztomatológiai Intézet
Helye:1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.
Telefon: 317-66-00