Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítéséről

Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezet elkészítéséről
 
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár területére vonatkozóan elkészült a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezete.
 
A településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg:
 
Településképi arculati kézikönyv
A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben - a településképi követelmények megalapozása érdekében - meg kell határozni a településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.
 
Településképi rendelet
A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.
 
A településképi arculati kézikönyv és rendelet készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. a tervezet véleményezése céljából a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em.) 2017. október 5-én 17.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot tartunk.
 
 
A Rendelet szerint az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek) a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezettel kapcsolatban  véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek, melyeket benyújthatnak papíralapon a lakossági fórumtól számított 8 napon belül a kerületi Főépítésznek címezve, vagy a foepitesz@ph.soroksar.hu e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.
 
Várjuk észrevételeiket, kérem tegyenek javaslatokat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetével kapcsolatban!
 

Soroksár településképe védelméről szóló rendelet-tervezet 

Településképi arculati kézikönyv