Tájékoztató Kerületi Építési Szabályzat 2.a és 2.b ütemének kidolgozásáról (Soroksár alsó területe)

Tájékoztató Kerületi Építési Szabályzat 2.a, 2.b ütemének kidolgozásáról (Soroksár Alsó terület)

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának döntése alapján elkészült a Ráckevei-Soroksári Duna – Gyáli-patak – Grassalkovich út – Vecsés út – MÁV-Kelebia vasútvonal – közigazgatási határ, valamint a MÁV-Kelebia vasútvonal –  Vecsés út –Túri István út – M51 autóút – közigazgatási határ által határolt területre vonatkozó új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) rendelet-tervezete.
 
Az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ 2.a, 2.b ütem) készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében a tervezet véleményezése céljából a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em.) 2018. augusztus 21-én 17.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot tartunk.
 
A Rendelet szerint az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek) az új KÉSZ tervezetével kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek, melyeket benyújthatnak papíralapon 2018. augusztus 29-ig a kerületi Főépítésznek címezve, vagy a foepitesz@ph.soroksar.hu e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.
 
Várjuk észrevételeiket, kérem tegyenek javaslatokat az új KÉSZ tervezetével kapcsolatban!
 
 
 
 KÉSZ 2.a-b ütem rendelet (lakossági fórumra)
 
 Soroksár KÉSZ 2AB ütem Szabályozási Tervlap
 
 Soroksár KÉSZ 2AB ütem Szabályozási Tervlap Jelmagyarázat
 
 Soroksár KÉSZ 2AB ütem Védelmi Korlátozási Terv
 
Soroksár KÉSZ 2AB ütem Védelmi Korlátozási Terv Jelmagyarázat