Tájékoztató Kerületi Építési Szabályzat kidolgozásáról (Soroksár felső - Duna melletti terület)

 

Tájékoztató Kerületi Építési Szabályzat kidolgozásáról (Soroksár felső - Duna melletti terület)

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. §-a alapján tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának döntése alapján a Grassalkovich út - Gyáli patak - Ráckevei-Soroksári Duna Molnár-szigeti mellékága - Ráckevei-Soroksári Duna - kerülethatár - MÁV-Kelebiai vasútvonal által határolt területre új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) készül. A településrendezési eszköz kidolgozására teljes véleményezési eljárás keretében kerül sor, ami azt jelenti, hogy az eljárás előzetes tájékoztatási szakasszal indul.
 
A Rendelet szerint az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek) az új KÉSZ kidolgozására vonatkozó előzetes véleményüket a közzététel befejezéséig, 2016. június 13-ig papíralapon írásban, vagy a foepitesz@ph.soroksar.hu e-mail címre elküldve elektronikusan tehetik meg, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.
 
A módosítás célja, várható hatása: 
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt módosítási kérelmet nyújtott be a Dél-Pesti Szennyvíztisztító telep területére vonatkozó szabályozási előírások megváltoztatására. A kérelem szerint a telep energiafelhasználás hatékonyságának növelése céljából végrehajtandó energiaracionalizálási program keretében egy új, membrános 2700 m3-es gáztároló telepítését tervezik, de a hatályos övezeti előírások szerint a telep azon részén, ahol technológiailag szükséges ennek elhelyezése – nem lehetséges 7,5 méternél magasabb építmény engedélyezése. A tervezési területre esnek azok az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok is, amelyek korábban a Ráckevei-Soroksári Duna tervezett kotrását követően kiemelt zagyiszap átmeneti elhelyezésére voltak kijelölve a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatban (KVSZ), azonban az előírások 2016. január 1-vel hatályukat vesztették, mert az átmeneti területhasználatot csak 5 évig lehetett biztosítani. A Ráckevei-Soroksári Duna Molnár-szigeti mellékágának kotrása az év elején ismét előtérbe került, így kerületi szempontból is fontos lenne, hogy a Szennyvíztisztító telep fejlesztési területén a szükséges előírások KÉSZ-ben történő rögzítésével minél hamarabb biztosítani lehessen a zagyiszap elhelyezését, ezáltal a mellékág kotrását. A KÉSZ a fővárosi településszerkezeti tervvel (TSZT) és a fővárosi rendezési szabályzattal (FRSZ) összhangban készül, ennek megfelelően a Meddőhányó utcától északra található, a TSZT szerint Gazdasági területfelhasználási kategóriába sorolt területen a kialakult beépítések kezelhetőségéhez új övezet kerül megállapításra. Fentieken kívül felülvizsgálatra kerülnek a lehatárolt területre vonatkozó hatályos előírások.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet rendelkezése alapján a 2012. december 31-én hatályban lévő Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 25/2003. (VII.18.) Ök. sz. rendelet (KVSZ), önálló építési szabályzatok és a hozzájuk tartozó kerületi szabályozási tervek legfeljebb 2018. december 31-ig alkalmazhatók, vagyis a meghatározott időpontig gondoskodni kell új kerületi építési szabályzat (KÉSZ), valamint annak mellékletét képező új szabályozási terv jóváhagyásáról. Az új KÉSZ elkészítésével a lehatárolt területre vonatkozóan eleget tudunk tenni a Korm. rendelet előírásának, a kerületi településrendezési eszköz elfogadásával biztosítható az összhang a fővárosi településrendezési eszközökkel. Az új építési előírások megállapításával többek között lehetőség nyílik a Dél-Pesti Szennyvíztisztító telep területén tervezett beruházás megvalósítására, valamint a Ráckevei-Soroksári Dunából kikotort zagy elhelyezésére.

Tervezési terület lehatárolása