Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetm

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában, 234.§ (4) bekezdésében, a 236.§ (4) bekezdés b) pontjában, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:
 
 
1.§[1]
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: a Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőre vonatkozó illetményalap e rendelet hatályba lépése napjától kezdődően 48 000,- Forint.
 
2.§
 
(1)  A Képviselő-testület a Kttv. 236. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott vezetői illetménypótlékot, valamint a Kttv. 234. § (6) bekezdésében foglalt illetménykiegészítést az e §-ban foglalt eltérésekkel állapítja meg.
 
(2)   A Hivatal vezetői között
a) főosztályvezető-helyettesi szintnek az osztályvezetői kinevezéssel rendelkező,
b) osztályvezetői szintnek az osztályvezető-helyettesi, illetve főépítész kinevezéssel rendelkezők
felelnek meg.
 
(3)   A Hivatal köztisztviselője
a) főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetői kinevezés esetén alapilletménye 15 %-ának megfelelő mértékű
b) osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői kinevezés esetén alapilletménye 10%-ának megfelelő mértékű
vezetői illetménypótlékra jogosult.
 
3.§
 
A Hivatal
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője az alapilletménye 40 %-ának
b) középiskolai végzettségű köztisztviselője az alapilletménye 20 %-ának
megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.
 
 
4.§
 
A tárgyévre megállapított illetménykiegészítés szabályait a tárgyévet követő év átmeneti gazdálkodásának időszakában is alkalmazni kell.
 
 
5.§
 
Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.
 
 
6.§
 
Hatályát veszíti Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a vezeti pótlék megállapításáról, illetve a köztisztviselők és ügykezelők illetménykiegészítéséről szóló 29/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelete.
 
 
 
 
 
 
 
                      Geiger Ferenc s.k.                                                          dr. Laza Margit s.k.
                           polgármester                                                                          jegyző

 

 

 

[1] Módosította a 18/2018.(V.25.) határozat 1. § Hatályos: 2018. június 1-től