Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási Osztálya pályázatot hirdet Szemétgyűjtő, utcaseprő munkakör betöltésére

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
                       
a "Munka törvénykönyvéről szóló" 2012. évi I. törvény alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály

Szemétgyűjtő, utcaseprő
munkakör betöltésére.
A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, XXIII. kerület közigazgatási területe

Ellátandó feladatok:
Az osztályvezető által kiadott, Szemétgyűjtő, utcaseprő feladatok ellátása, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken és egyéb területeken. A munkakör betöltőjének feladatai: összegyűjti, elszállítja a szemetet és az újrahasznosítandó hulladékokat az utcáról, más nyilvános helyekről, söpri, takarítja az utcákat és egyéb közterületeket.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A megjelölt  feladatok ellátása.

Jogállás, munkabér és juttatások:
A jogállásra, a munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a juttatásokra vonatkozóan: a Képviselő-testület 28/2014. (XII.05.) Önkörmányzati rendelete, illetve a Személyügyi kézikönyv rendelkezései az irányadóak.
                       
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Alapfokú iskolai végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Fényképes önéletrajz (aktuális)
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó bűntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A pályázat elbírálását követően

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. augusztus 24.

A pályázattal kapcsolatosan telefonon tájékoztatást nyújt:
-

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III-13697/2018, valamint a munkakör megnevezését: Szemétgyűjtő, utcaseprő
vagy
- Elektronikus úton Kállainé Szabó Anikó részére a szabo.aniko@ph.soroksar.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A meghallgatásokat követően döntés. A nyertes pályázót telefonon értesítjük, a többi pályázót a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül e-mailben értesítjük. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje:
2018. szeptember 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a / honlapon szerezhet.

A publikálási időpontja:
2018. július 16. (honlapon)
2018. július 20. (Soroksári Hírlap)

A pályázati kiírás közzétevője a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal.

A pályázati kiírás megjelenési helyei: weboldalon