Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Rendészeti Osztályon Segédfelügyelő munkakör betöltésére

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
                       
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
Rendészeti Osztály

Segédfelügyelő
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
Budapest, 1239 Budapest, Grassalkovich út 150.
 
Ellátandó feladatok:
A segédfelügyelő az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 4. § (3) bekezdésében meghatározott feladatai ellátása keretében közreműködik az önkormányzati rendészeti szerv, illetve a rendészeti feladatokat ellátó személy feladatkörét érintően az állampolgárok tájékoztatásában, a rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedéseivel, jelentéstételi kötelezettségével kapcsolatos jegyzőkönyvek és más iratok előkészítésében, a védett vagyon őrzésével összefüggésben épület vagy építmény lezárásában, a dolog ideiglenes elvétele esetén az elvett dolog őrzésében és szállításában.
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Egyenruhában, személygépkocsival vagy gyalogosan történő járőrszolgálat, továbbá őrszolgálat keretében hivatalos személy segítőjeként rendészeti feladatellátás; Szükség esetén térfigyelő kamerarendszer figyelése; Belső adminisztratív munkavégzés; Feladatkörében eljárva helyszíni intézkedések biztosítása.
 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2016. (XII.16.) valamint, a juttatásokra vonatkozóan: a Képviselő-testület 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelete, illetve a Személyügyi kézikönyv az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- •Cselekvőképesség,
•- Büntetlen előélet,
- •Középiskola/gimnázium,
- •Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- •Középiskola/gimnázium, Segédfelügyelő szakképesítés,
- •Azonos munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- •Közigazgatási alapvizsga megléte.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- •Kttv. 45. § (4) bekezdés szerinti fényképes (aktuális) önéletrajz.
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.
- Végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata.
- Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 11.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
•- Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III-10119/2019, valamint a munkakör megnevezését: Segédfelügyelő.
vagy
- Elektronikus úton Kállai-Szabó Anikó részére a szabo.aniko@ph.soroksar.hu E-mail címen keresztül
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A meghallgatásokat követően döntés. A nyertes pályázót telefonon értesítjük, a többi pályázót a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül e-mailben értesítjük. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet sor.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 21.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         - 2019. április 24.
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet.