Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet Jegyzői Kabinetben Munkaügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
                       
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Kabinet

Munkaügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet, 11. Foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi és munkaügyi feladatkör, II. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:
Teljes körű munkaügyi ügyintézés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében: jogviszony és munkaviszony létesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos okiratok készítése, egyéb adatok változásának rögzítése a KIRA rendszerben. Megbízási szerződések teljesítés igazolását követően számfejtés, egyéb nem rendszeres juttatások számfejtése, távollétek rögzítése. Kapcsolattartás a Pénzügyi Osztály munkatársaival, kimutatások készítése, egyeztetés végzése a főkönyvi könyvelővel. Kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral. Egyéb, munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzése, vezetői utasítás alapján.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőkkel és munkavállalókkal kapcsolatos munka- és személyügyi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2016. (XII.16.) valamint, a juttatásokra vonatkozóan: a Képviselő-testület 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelete, illetve a Személyügyi kézikönyv az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•- Magyar állampolgárság,
•- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
•- Középiskola/gimnázium, közszolgálati vagy közgazdasági szakmacsoportba tartozó szakképesítés. Középfokú személyügyi, középfokú társadalombiztosítási, munkaerő-piaci menedzser, munkaerő-piaci ügyintéző, munkaerő-piaci instruktor szakképesítés.,
- Azonos munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Középiskola/gimnázium, Középfokú személyügyi vagy középfokú társadalombiztosítási szakképesítés.,
•- Közigazgatási alapvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Kttv. 45. § (4) bekezdés szerinti fényképes (aktuális) önéletrajz.
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.
- Végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata.
- Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. március 29.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III-8351/2019, valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi ügyintéző.
vagy
- Elektronikus úton Kállai-Szabó Anikó részére a szabo.aniko@ph.soroksar.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A meghallgatásokat követően döntés. A nyertes pályázót telefonon értesítjük, a többi pályázót a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül e-mailben értesítjük. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. április 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         - 2019. március 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2019. március 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.