Pályázati kiírás 2019. évi diáksport kitüntetésre

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
15/2015.(IV.23.) számú kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló  önkormányzati rendelete  alapján  
meghirdeti
 
 
"XXIII. kerületi Élen a tanulásban, élen a sportban"
2019. évi kerületi elismerő cím pályázatát.
 
Pályázók köre:  XXIII. kerület  közigazgatási területén  működő  oktatási intézményekben tanuló 4. 5. 6. 7. és 8. évfolyamos diákok
Az elismerő cím pályázási feltétele:
- Budapesti versenyen elért legalább harmadik helyezés,
- országos vagy nemzetközi versenyen elért legalább hatodik helyezés,
- tanulmányi átlaga az utolsó félévi adatok alapján legalább 4,6 
- a bizonyítványban 2-es érdemjegy nem szerepel.
 
 
Soroksár kiváló diák sportolója”
2019. évi kerületi elismerő cím pályázatát.
 
Pályázók köre: XXIII. kerület  közigazgatási területén  működő  oktatási intézményekben tanuló 4. 5. 6. 7. és 8. évfolyamos diákok.
Az elismerő cím pályázási feltétele:
- A kerületi diákolimpián három sportágban  elért első helyezés
- budapesti versenyen elért legalább harmadik helyezés,
- országos vagy nemzetközi versenyen elért legalább hatodik helyezés.
 
 
Soroksár sport reménysége”
2019. évi kerületi elismerő cím pályázatát.
 
Pályázók köre:  XXIII. kerület  közigazgatási területén  működő  oktatási intézményekben tanuló 1. 2.  és 3. évfolyamos diákok.
Az elismerő cím pályázási feltétele:
- A kerületi diákolimpián három sportágban  elért első helyezés
- budapesti versenyen elért legalább harmadik helyezés,
- országos vagy nemzetközi versenyen elért legalább hatodik helyezés,
- tanulmányi átlaga az utolsó félévi adatok alapján legalább „ jó”  minősítésű. 
 
Pályázati adatlapokat az iskoláktól lehet megkapni.
 
Előírt mellékletek:
-  A pályázatokhoz a félévi értesítőket „Az eredetivel mindenben megegyező” igazolással az osztályfőnök aláírásával hitelesítve,  pecséttel ellátva kell csatolni.
Amennyiben a félévi értesítő vonatkozó oldala nem tartalmazza a tanuló nevét, úgy azt a másolatra a hitelesítés előtt rá kell vezetni.
-  A verseny eredményeket oklevél másolat, érem fénykép vagy szövetségi eredménylista csatolása igazol. 
 
A pályázati adatlapok  csak a   megjelölt aláírásokkal  és pecsétekkel kerülnek elfogadásra.
 
A leírt pályázati hiányosságok miatt a pályázat automatikusan elutasításra kerül.
 
A pályázatokat a kerületben működő oktatási intézmények  útján  2019. május  20 -ig         (hétfő) 12 óráig kell eljuttatni Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet (1239 Budapest Grassalkovich út 162. I. em. 7. ) címre
 
A beadási határidő után, vagy formailag hibás, hiányos, vagy az elbírálásra alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó kérelmeket nem tudjuk figyelembe venni.
 
Hiánypótlásra a kitüntető címre jelentkezőt nem szólítjuk fel.
 
A kitüntetettek levélben értesülnek a díj átadásának helyéről és időpontjáról.
 
Budapest, 2019. május  2.