Tündérkert Projekt Molnár-sziget

 
Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének komplex rehabilitációja
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a „Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének komplex rehabilitációja” címmel pályázatot nyújtott be és támogatást nyert a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből finanszírozott TÉR_KÖZ pályázatához kapcsolódóan.
A pályázat célja Soroksár városképének javítása, az épített, és természeti környezet összhangban történő megújítása, a helyi kulturális értékeken keresztül a helyi identitás erősítése, és a kerület vonzerejének és lakosságmegtartó képességének növelése, valamint a környezeti értékek védelme.
A fejlesztés komplexen kívánja megújítani a Molnár-sziget déli részén található volt napközis tábor területét. A projekt olyan köztérfejlesztést valósít meg, mely fenntartható, innovatív módon, kapcsolja össze a városi területeket a zöldövezeti, kikapcsolódást és a helyi értékeket közvetítő köztérrel, mely a helyi társadalmi kohéziót dinamikusan, ökologikus szemlélettel és a helyi kultúra erősítésével kívánja megvalósítani.
A beruházás több, egymást erősítő projektelemből áll, melyek révén az eddig használaton kívüli, elszlömösödött egykori tábor területe új funkcióval, kulturális és közösségi térként funkcionál.
Pályázat főbb elemei:
·         A Házhajó utca mentén a tábor kerítésének bontása, és védőkerítés kialakítása, mely biztosítja a kilátást a Duna felé. A területre előírt módon kialakított fásítással
·         A csárda épület átalakítása, teraszának rekonstrukciója.
o    Jelenlegi használhatatlan vizesblokkok átalakítása, felújítása, új 300 főre méretezett és akadálymentes illemhelyet is tartalmazó WC-blokk kialakítása.
o    Közösségi, és egészségügyi tér, létrehozása.
o    Tető felújítása.
o    Nyílászárók cseréje.
o    Terasz és a terasz tetőszerkezetének rekonstrukciója.
·         A tábor területén belül szabadtéri, felnőtt fitnesz eszközök, többfunkciós, kisméretű, a kor követelményeinek megfelelő sportpálya építése.
·         A tábor területén zöldfelület, járdaburkolat rehabilitálása, tankert jellegű tanösvény kialakítása.
A pályázat megvalósítási szaka:
·         Közbeszerzés: 2014. június-július
·         Kivitelezés: 2014. július-december
·         Tartalmi elemek (kulturális-, sport-, közösségformáló attrakciók, egészség és környezetvédelmi programok): 2014. március-december
Pénzügyi finanszírozás:
·         Elszámolható bruttó költség: 174 148 065 forint
·         Támogatási intenzitás: 62,22 %
·         Saját forrás mértéke: 37,78%
·         Támogatási összeg: 108 350 000 forint
·         Saját forrás összege: 65 798 065 forint
·         Finanszírozás módja: utófinanszírozás
A projekt hatásai:
a)    Infrastrukturális hatások
·         Javul a Molnár-sziget déli részének rendezése (telekalakítás, városrehabilitációs)
·         Megújulnak a tábort határoló közterületek (közterület határoló elemeinek felújítása, védőkerítés telepítése, közterületi növénytelepítés, közvilágítás fejlesztés, utcabútorok elhelyezése)
·         Jelentős zöldterületi rekonstrukció (védőkerítés mentén intenzív fa- és cserjetelepítés, a tábor zöldfelületének rekonstrukciója, bemutatókert és tanösvény telepítése)
·         Jelentős vízparti rekonstrukció (a tábor elhanyagolt, vízpart felőli részének felújítása)
·         Akadálymentesítés (a tábor területének és a közösségi épület fizikai akadálymentesítése)
·         Kerékpáros közlekedés javulása (kerékpártárolók létesítése)
·         Településkép javulása (infrastrukturális fel- és megújítása)
·         Épített környezet állapotának javulása
b)    Gazdasági hatások
·         Épület-, és ingatlangazdálkodás helyzetének javulása (fejlesztéssel érintett ingatlan és épület kihasználásának javulása, bérbeadási lehetőség megteremtése)
·         Turizmusfejlesztés (elsősorban a kerékpáros- és az ökoturizmus, valamint a kulturális turizmus fejlődése)
·         Gazdaság- és beruházás élénkítése (a fejlesztések és a rendezvények járulékosan vállalkozásoknak generálnak megélhetést és beruházási kedvet)
c)    Demográfiai hatások
·         Gyakorlati oktatás feltételeinek javítása (bemutatókert és tanösvény telepítése, kézműves foglalkozások, iskolai rendszeren kívüli képzések)
·         Kulturális élet fejlesztése (kiállítások-, kézműves foglalkozások-, színházi előadások szervezése, színházi, helyi kulturális körök fellépései)
d)    Szociális hatások
·         Lakosság egészségi helyzetének javulása (sportolási lehetőségek biztosítása, mozgáskultúra fejlesztése, egészségügyi szűrő- és megelőző vizsgálatok, táplálkozás- és életmód-tanácsadás, zöldfelület fejlesztése, kerékpáros közlekedés támogatása)
·         Foglalkozatási helyzet javítása (beruházás által közvetlenül teremtett munkahelyek és a beruházás által generált közvetett gazdasági- és foglakoztatási növekedés)
·         Társadalmi közérzet javulása
·         Lakosság életminőségének javulása
·         Civil szervezetek helyzetének javulása (megjelenést, toborzást és működést biztosító közterek létrehozása)
·         Családi- és közösségi összetartás javítása (többgenerációs-, és családi programok szervezése, valamennyi korosztály igényeit kielégítő sportolási és szabadidős lehetőségekkel)
·         Társadalmi kohézió és a helyi identitás növelése (közösségi tér létrejötte, helyi művészek kiállításai, fellépései, hagyományőrző és teremtő műsorok tartása)
·         Környezeti tudatformálás (fenntarthatóságot-, környezetvédelmet elősegítő nyílt napok és tájékoztatók szervezése)
e)    Településtörténeti, településarculati hatások
·         Egyedi karakter és hagyományos szerep helyreállítása (volt napközis tábor ismételt közösségi térré történő alakítása)
·         Eredeti építészeti értékek helyreállítása (fedett terasz eredeti állapotának és funkciójának megőrzése)
·         Épített környezethez és építési övezethez illeszkedő fejlesztések
·         Közösségi tér létrehozása
A projekt célcsoportjai:
A fejlesztés célcsoportját, hatásainak hasznosítóit két fő csoportra bonthatjuk: egyrészt a lakosság, mely nem csak a kerület lakosságát jelenti, mivel a projekt hatásterülete nemcsak Soroksárra terjed ki, hanem jelentősen túlmutat azon, az egész Fővárosra, de különösen a szomszédos kerületekre és az agglomeráció településeire, így a lakossági célcsoport megközelíti az 50.000 főt.
A fejlesztés máik célcsoportját, és eredményeinek hasznosítóját a kormányzati (önkormányzat, oktatási- és nevelési intézmények) és NGO (civil) szervezetei alkotják melyek létszáma meghaladja a 20 db GO-NGO szervezetet.
 
 
"Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének komplex rehabilitációja" c. projekt a Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs Keret támogatásával valósul meg".

 

„A” Közterületek komplex megújítása kódszámú pályázati kiírás


Tündérkert Projekt Molnár-sziget prezentáció