Elérhetőség, ügyfélfogadás, letölthető nyomtatványok (Szociális és Köznevelési Osztály)

    SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

 

Szociális és Köznevelési Osztály
Cím: 1239 Budapest, Hősök tere 12.,
Központi telefon: 289-2100
 
Osztályvezető: Babócsi Beáta
Cím: 1239 Bp. Hősök tere 12. I. em. 17.
E-mail cím: babocsi.beata@ph.soroksar.hu
Tel.: 06-1-289-2100/209. mellék
 
Osztályvezető helyettes: Köblös Anita
Cím: 1239 Budapest, Hősök tere 12. I. em. 15.
E-mail cím:
koblos.anita@ph.soroksar.hu
Tel.: 06-1-289-2100/210. mellék
 
Szociálpolitikai ügyek:
Ügyintéző
Elérhetőség
Telefonszám (mellék)    Elektronikus levélcím
289-2100/
- Adósságkezelési szolgáltatás
 
- Rehabilitációs célú települési támogatás
 
- Lakásfenntartási települési támogatás
 
- Súlyosan fogyatékos személyek részére
nyújtott települési támogatás
 
- Időskorúak részére nyújtott települési támogatás
 
- Karácsonyi élelmiszercsomag
 
 
 
Bónis Ferenc
 
 
 
 
147
 
 
 
 
bonis.ferenc@ph.soroksar.hu
 
- Helyi gyermeknevelési települési támogatás
- Születési települési támogatás,
- Egészségügyi települési támogatás,
- Időskorúak részére nyújtott települési támogatás,
- Karácsonyi élelmiszercsomag
 
 
Nagy Andrea

231
 
 
nagy.andrea@ph.soroksar.hu
- Rendkívüli települési támogatás
 
- Temetési települési támogatás,
 
- Időskorúak részére nyújtott települési támogatás
 
-Karácsonyi élelmiszercsomag
 
Hegedűs Mónika
 
 
Szőke Szilvia
 
Szudár Andrea
253
 
 
255
 
255 
 
hegedus.monika@ph.soroksar.hu
 
 
szoke.szilvi@ph.soroksar.hu
 
 
szudar.andrea@ph.soroksar.hu
-Pandémiás települési támogatás
 
- Rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás,
 
- Köztemetés
 
 
260
 
 
 
 
 
Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási ügyek:
 
 
 
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 
 
 
- Beiskolázási települési támogatás
 
Hegedűs Mónika

Pittnauer Jánosné
 
Nagy Andrea
 

253
 
 
147
 
 
 
231
 
 
 
 
 
 
hegedus.monika@ph.soroksar.hu


pittnauer.janosne@ph.soroksar.hu
 

nagy.andrea@ph.soroksar.hu
 
 Gyermekétkeztetési térítési díj megfizetéséhez támogatás
 
Nagy Andrea
 
 
231
 
nagy.andrea@ph.soroksar.hu
 
Egyebek:
 
 
 
- Helyi esélyegyenlőségi program felelőse
 
- Jogosulatlanul felvett támogatások visszafizetésének végrehajtása
Hegedűs Mónika
 
 
 
 
 
 
253
 
 
 
260
 
 
 
 
hegedus.monika@ph.soroksar.hu
 
 
 
 
 

 

Pénzügyi- gazdasági ügyintéző:  Kurilla Hajnalka kurilla.hajnalka@ph.soroksar.hu Tel.: 289-2100/209; cím: 1239 Budapest Hősök tere 12. I. em. 18.

Oktatási, kulturális ügyekben: Haraszti Erika
haraszti.erika@ph.soroksar.hu  289-2100/254, Léhmann Ildikó lehmann.ildiko@ph.soroksar.hu  289-2100/165 Hősök tere 12. I.em. 16.
 
Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos ügyintézés: Szőke Szilvia, Tel.: 289-2100/255, szoke.szilvia@ph.soroksar.hu, Nagy Andrea Tel.: 289-2100/231, nagy.andrea@ph.soroksar.hu, 1239 Budapest, Hősök tere 12. fszt. 3.
 
Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjjal kapcsolatos ügyintézés: Köblös Anita Tel: 289-2100/210 koblos.anita@ph.soroksar.hu 1239 Budapest, Hősök tere 12. I.em. 15.
 
ÜGYFÉLFOGADÁS HELYE, IDEJE:
 
Jelenleg a veszélyhelyzet ideje alatt az ügyfélfogadás szünetel.
 
Kérelmeket postai úton a Szociális és Köznevelési Osztálynak,  a  1239 Budapest Hősök tere 12. szám alá címezve, vagy a szoc@ph.soroksar.hu e-mail címen tudnak benyújtani.
 
Megértésüket köszönjük!
 
Az ellátások iránti kérelmek a Szociális és Köznevelési Osztályon vagy az Újtelep úti Kirendeltségén nyújthatók be. Személyesen kérelem-nyomtatványokkal és felvilágosítással szolgálnak az ügyintézők.
 
Szociális és Köznevelési Osztály: 1239 Budapest, Hősök tere 12. fszt.3.
Hétfő:   14:00 – 18:00
Szerda: 8:00 – 16:30 ebédidő: 12:00 – 12:30
Péntek: 8:00 – 12:00
 
Újtelepi Ügyfélszolgálat: 1237 Budapest, Újtelep u. 2.
Hétfő:     8:00 – 12:00  és  14:00 -18:00
Szerda:  8:00 – 12:00
Péntek:  8:00 – 12:00

 

 
Letölthető nyomtatványok:

 

 
Egyéb letölthető nyomtatványok
 
TÁJÉKOZTATÁS
 
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. január 1. napjától az alábbi támogatások iránt kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatal XXIII. kerületi Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) bírálja el:
-  Alanyi és normatív alapon  megállapított közgyógyellátásra való jogosultság ,
-  ápolási díj, emelt összegű ápolási díjra való jogosultság
-  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A  Járási Hivatal Gyámhivatalának hatáskörébe tartozik 2013. január 1. napjától a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos ügyek, mint például
-  gyermekelhelyezés,
-  védelembe vétel,
-  ideiglenes hatályú elhelyezés, továbbá a
-  szülői felügyeleti jog gyakorlásával,
-  gyermektartásdíjjal,
-  kiskorú házasságkötésének engedélyezésével,
-  örökbefogadással,
-   családi jogállás rendezésével,
-  gyámsági és gondnoksági, valamint
-  vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyek.
 
A Járási Hivatal elérhetősége:
1238 Budapest, Grassalkovich u. 158.
Tel.: (1) 896 42 91