Elérhetőség, ügyfélfogadás, letölthető nyomtatványok (Szociális és Köznevelési Osztály)

    SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

 

Szociális és Köznevelési Osztály
Cím: 1239 Budapest, Hősök tere 12.,
Központi telefon: 289-2100
 
Osztályvezető: Babócsi Beáta
Cím:
1239 Bp. Hősök tere 12. I. em. 17.
E-mail cím: babocsi.beata@ph.soroksar.hu
Tel.: 06-1-289-2100/209. mellék
 
Osztályvezető helyettes: Szegény Ákos
Cím: 1239 Budapest, Hősök tere 12. I. em. 14.
E-mail cím: szegeny.akos@ph.soroksar.hu
Tel.: 06-1-289-2100/260. mellék
 
Szociálpolitikai ügyek:
Ügyintéző
Elérhetőség
Telefonszám (mellék)    Elektronikus levélcím
289-2100/
- Adósságkezelési szolgáltatás
- Rehabilitációs célú települési támogatás
- Lakásfenntartási települési támogatás
Rajné Sz. Ágnes
 
257
 
raj.agnes@ph.soroksar.hu

Helyi gyermeknevelési támogatás, születési támogatás

Egészségügyi települési támogatás (Szoc. tv. 50. § (3) bekezdése szerinti méltányossági alapon)

 
Nagy Andrea

231


 
 
nagy.andrea@ph.soroksar.hu
Települési támogatás
Nagymihály Ádám
Hegedűs Mónika
Fehér Katalin

253
 
nagymihaly.adam@ph.soroksar.hu

hegedus.monika@ph.soroksar.hu
 
feher.katalin@ph.soroksar.hu
- rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás,
- köztemetés
 
 
 Szegény Ákos
 
 
260
 
 
szegény.akos@ph.soroksar.hu
Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási ügyek:
 
 
 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
-hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzet
fennállásának megállapítása
- beiskolázási segély
 
 
Rajné Sz. Ágnes
 
Hegedűs Mónika
 
 
257
 
253
 
 
raj.agnes@ph.soroksar.hu
 
hegedus.monika@ph.soroksar.hu
 
- gyermekétkeztetési térítési díj megfizetéséhez támogatás
 
Nagy Andrea
 
 
231
 
nagy.andrea@ph.soroksar.hu
 
Egyebek:
 
 
 
- Helyi esélyegyenlőségi program felelőse
- Jogosulatlanul felvett támogatások visszafizetésének végrehajtása
Hegedűs Mónika
 
Szegény Ákos
 
 
253
 
260
 
 
 
 
hegedus.monika@ph.soroksar.hu
 
szegeny.akos@ph.soroksar.hu
 
 
Pénzügyi- gazdasági ügyintéző:  Belinszki Beáta Tel.: 289-2100/209; cím: 1239 Budapest Hősök tere 12. I. em. 18.

Oktatási, kulturális ügyekben: Haraszti Erika 289-2100/254 Hősök tere 12. I.em. 16.
 
Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos ügyintézés: Szőke Szilvia, Tel.: 289-2100/255, 1239 Budapest, Hősök tere 12. I/15., szoke.szilvia@ph.soroksar.hu
 
ÜGYFÉLFOGADÁS HELYE, IDEJE:
Az ellátások iránti kérelmek a Szociális és Köznevelési Osztályon vagy a Újtelep úti Kirendeltségén nyújthatók be. Személyesen kérelem-nyomtatványokkal és felvilágosítással szolgálnak az ügyintézők.
Szociális és Köznevelési Osztály: 1239 Budapest, Hősök tere 12. fszt.
Hétfő: 14:00 – 18:00
Szerda: 8:00 – 16:30 ebédidő: 12:00 – 12:30
Péntek: 8:00 – 12:00
Újtelep Úti Kirendeltsége: 1237 Budapest, Újtelep u. 2.
Hétfő: 8:00 – 12:00
Kedd: 14:00 – 18:00
Szerda: 8:00 – 12:00
Csütörtök: 14:00 – 18:00
Péntek: 8:00 – 12:00
 
Letölthető nyomtatványok:
 
Egyéb letölthető nyomtatványok
 
TÁJÉKOZTATÁS
 
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. január 1. napjától az alábbi támogatások iránt kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatal XXIII. kerületi Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) bírálja el:
-  Alanyi és normatív alapon  megállapított közgyógyellátásra való jogosultság ,
-  ápolási díj, emelt összegű ápolási díjra való jogosultság
-  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A  Járási Hivatal Gyámhivatalának hatáskörébe tartozik 2013. január 1. napjától a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos ügyek, mint például
-  gyermekelhelyezés,
-  védelembe vétel,
-  ideiglenes hatályú elhelyezés, továbbá a
-  szülői felügyeleti jog gyakorlásával,
-  gyermektartásdíjjal,
-  kiskorú házasságkötésének engedélyezésével,
-  örökbefogadással,
-   családi jogállás rendezésével,
-  gyámsági és gondnoksági, valamint
-  vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyek.
 
A Járási Hivatal elérhetősége:
1238 Budapest, Grassalkovich u. 135.
Tel.: 285-2866  vagy  285-2487