Bölcsőde, Óvoda

BÖLCSŐDE

 

Intézményvezető:     Mile - Király Beatrix
Cím:                           1238 Budapest, Rézöntő u. 22.
Telefon:                      06 -1/287-0115
E-mail:                       bolcsode@szgyi23.hu
 
 
A bölcsőde a családban nevelkedő három éven aluli gyermek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a harmadik évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a negyedik évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében
A bölcsőde végezheti a fogyatékos gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. A bölcsődei ellátás keretében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító fejlesztő felkészítésében és gondozásában, vagy fejlesztő felkészítésében vehet részt.
 
 
ÓVODA
 
Az óvoda változatlanul a kisgyermekek nevelését látja el 3 éves kortól a tankötelessé válásig. Két és fél éves kortól felvehető a gyermek, ha a felvételi környezetében az óvoda minden három évnél idősebb gyermeket fel tud venni és még maradt helye. Az óvodába járás 2014 szeptemberétől a gyermek három éves korától kötelező, de ez alól a kötelezettség alól a család kérelmére, a védőnő és az óvodavezető egyetértésével a gyermek jogos érdekét és családvédelmi szempontokat szem előtt tartva a jegyző felmentést adhat. Az óvoda kiemelt feladata az anyanyelvi készségek, az életkornak megfelelő mozgásformák és viselkedés fejlesztése, testi, lelki, szellemi egészségük fejlesztése, a szocializáció, a művészeti nevelés, iskolaelőkészítés és - indokolt esetben szakértői bizottság véleménye alapján - javaslattétel az iskolai tanulmányok megkezdésére. Az óvodák működésének szakmai elemeit az Óvodai nevelés országos alapprogramja szabályozza.
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksáron működő óvodák:
I. Számú Összevont Óvoda
Intézményvezető:        Szántóné Szabó Erzsébet
Cím:                           1239 Budapest, Szitás u.99.                        Tel: 287-0095
            Tagóvodák:
1238 Budapest, Csillag u.1.                                                            Tel: 286-0030
1238 Budapest, Grassalkovich út 86.                                             Tel:278-1734
1238 Budapest, Templom u. 167.                                                   Tel:287-0133
1238 Budapest, Rézöntő u. 24.                                                      Tel:287-3678
1238 Budapest, Templom u.10.                                                      Tel: 287-3093
 
 
II. Számú Napsugár óvoda
Intézményvezető:      Hatosné Pásztor Gabriella  
Cím:                             1239 Budapest, Grassalkovich út 297.
Telefon: 06-1/287-3144                     Fax: 289-0467
 
           
III. Számú Összevont Óvoda
Intézményvezető : Ternesz Ferencné
Címek:
1237 Budapest, Pistahegyi köz 1.                                                    Tel:283-0312
1237 Budapest, Béke u.36.                                                              Tel:283-0076