e-Ügyintézés

 

 

Adóhatósági ügyek

 

Hatósági ügyek

 

Egyéb ügyek

 
Peres ügyek
 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) rendelkezik az ügyek elektronikus intézésének módjairól és szabályairól. A kapcsolattartás általános szabályait a 2018. január 1-jével hatályba lépő általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.), valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvény (Air.) tartalmazza.
 
Az Ákr. és az Air. rendelkezései szerint a hatóság írásban, az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott elektronikus úton, vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más - a hatóságnál rendelkezésre álló - módra áttérhet.
 
2018. január 1-jétől az E-ügyintézési tv. rendelkezése alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett többek között az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), köztestület és az ügyfél jogi képviselője. Ezen csoportba tartozó jogalanyok valamennyi ügyben, mellyel az Önkormányzathoz, illetőleg a Polgármesteri Hivatalhoz fordulnak, azt már kizárólagosan csak elektronikus úton tehetik meg.

Hivatkozott jogszabály értelmében a természetes személyek, az adószámmal nem rendelkező egyesületek, alapítványok, valamint az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint egyéni vállalkozónak minősülő személyek nem kötelezettek elektronikus ügyintézésre. Számukra az elektronikus ügyintézés választható lehetőség (feltéve, ha rendelkeznek megfelelő táhellyel), amelyről megfelelő nyomtatvány kitöltésével (írásbelinek minősülő elektronikus úton) nyilatkozni szükséges.

Az elektronikus ügyintézés magánszemélyek esetében ügyfélkapun keresztül, míg az adószámmal rendelkező ügyfelek (szervezetek, egyéni vállalkozók stb.) esetében cégkapun, esetlegesen hivatali kapun keresztül történik.
 
Az elektronikus kitölthető nyomtatványokat Soroksár Hivatalos honlapján találhatják meg (/ugyintezes/e-ugyintezes). A nyomtatványok kitöltéséhez (ÁNYK) keretprogram letöltése szükséges, amely programot a NAV Portálról tölthetik le.
 
Írásbelinek minősülő elektronikus úton megküldött iratnak minősül az e-Papír  szolgáltatással beküldött irat is.
 
Elérhetőség Ügyfélkapun keresztül:
Az Ügyfélkapu olyan azonosítási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó biztonságosan léphessen kapcsolatba az elektronikus közigazgatási ügyintézést, illetve elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel.
 
Az Ügyfélkapu használatához ezen a (https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio#ancor) felületen tudja létrehozni személyes ügyfélkapus azonosítóját. Ezt bármely természetes személy megteheti, állampolgárságtól függetlenül. Amennyiben Ön az ügyfélkapus regisztrációját nem elektronikusan kezdeményezi, akkor ezt okmányirodában, kormányablakban, az adóhatóság kiemelt ügyfélszolgálatain, egyes postai ügyfélszolgálatokon vagy külképviseleteken személyesen teheti meg.
 
 
Elérhetőség Cégkapun keresztül:
A Cégkapu egy elektronikus postafiók a gazdálkodó szervezetek számára, ahol minden érintett és arra jogosultsággal rendelkező személy egy helyen férhet hozzá az adott cég vagy szervezet hivatalos levelezéséhez. A Cégkapuban az adminisztrációt végző cégkapumegbízott a rendszer segítségével megadhatja, hogy a cégből kik azok, akik dokumentumokat küldhetnek és fogadhatnak.
 
Az E-ügyintézési tv. értelmében 2018. január 1-től kötelező a gazdálkodó szervezetek számára az egyes állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás, valamint az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségen történő dokumentumküldés/fogadás. Regisztráció: (https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio).
 
 
E-Papír szolgáltatás:
Az e-Papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel.
 
e-Önkormányzat
 

Tájékoztató az e-Önkormányzati portálról


Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata csatlakozott az ASP országos adórendszerhez, emiatt megváltozott az adózók ügyindítása és egyenleg lekérdezése is. Az új rendszerben az elektronikus ügyintézés helyszíne az e-önkormányzati portál.

Az e-Önkormányzat portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosítanak a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére.

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások

Ügyindítás

Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az önkormányzat ügyeinek széleskörénél biztosított az elektronikus ügyintézéshez szükséges űrlap benyújtás az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen, űrlappal nem támogatott ügy indítható elektronikusan. Az ügyindítás bejelentkezéshez kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be. Az e-Papír szolgáltatás ITT érhető el.

Ügy indításához az ELJÁRÁS MÓDJA mezőben válassza ki, milyen szerepkörben szeretne ügyet intézni.

 • Saját nevemben
 • Cég nevében
 • Saját nevemben egyéni vállalkozóként
 • Egyéni vállalkozó nevében
 • Más természetes személy nevében
 • Hivatali kapu tárhellyel rendelkező intézmény nevében

Amennyiben egyéni vállalkozó nevében vagy más természetes személy nevében szeretne eljárni adó ügyben, akkor az Önt meghatalmazónak meghatalmazást kell eljuttatnia az adott önkormányzathoz.

Amennyiben cégkapun keresztüli űrlapbeküldésre szóló joggal rendelkező személyként szeretne eljárni adó ügyben, akkor csak abban az esetben kell az Önt meghatalmazónak meghatalmazást eljuttatnia az adott önkormányzathoz, ha a képviseleti joga korlátozott.

Cég esetén a Cégnyilvántartásban szereplő képviseleti joggal rendelkező személy adhat a Cég képviseletére meghatalmazást. Ehhez az E-önkormányzat portál ÜGYINDÍTÁS menüpontjában válassza ki az „Adóügy” ágazat „általános nyomtatványok” ügytípusában a MEGHATALMAZÁS ÖNKORMÁNYZATI ADÓÜGYEKBEN űrlapot. Kitöltés és beküldés után a beérkezett meghatalmazást az önkormányzat regisztrálja az ADÓ-szakrendszerében.

Az eljárásmód kiválasztása után adja meg a szükséges adatokat:

 • „Saját nevemben” választása esetén: nincs szükség további adatmegadásra
 • „Cég nevében” választása esetén: adja meg a cégnevet és adószámot
 • „Egyéni vállalkozó nevében” választása esetén: adja meg az egyéni vállalkozó nevét és az adószámot
 • „Saját nevemben egyéni vállalkozóként” választása esetén: adja meg az adószámot
 • „Más természetes személy nevében” választása esetén adja meg:
  • az érintett természetes személy azonosító adtait: viselt nevet, születési nevet, anyja születési nevét, születési helyet, születési időt, vagy
  • az okmánytípus: útlevél, vezetői engedély, személyazonosító igazolvány okmányszámát.
 • Hivatali kapu tárhellyel rendelkező intézmény nevében: adja meg a hivatali kapu rövid nevét.

 

Egyéb tudnivalók valamennyi szerepkör választásakor:

 • Az online ügyintézéshez a beküldő személynek rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval, tárhellyel, valamint nem lehet tiltott az Internetes ügyintézés a Rendelkezési Nyilvántartásban. További információ a Rendelkezési Nyilvántartásról: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/.

„Cég nevében” szerepkör választásakor:

 • Cég nevében történő űrlap-benyújtásra kizárólag abban az esetben van lehetősége, amennyiben megbízottként vagy ügyintézőként szerepel a Cégkapu regisztrációs nyilvántartásban. Ennek hiányában az online kitöltött űrlapot lementheti adat XML-ként, vagy PDF-ként, de az űrlap beküldésére nincs lehetősége.

„Egyéni vállalkozó nevében” /„Más természetes személy nevében” szerepkör választásakor:

 • Kérjük, ellenőrizze, hogy rendelkezik-e megfelelő eljárási jogosultsággal az Egyéni vállalkozók nyilvántartásában, vagyis önálló képviselőként jár el. Amennyiben nem, kérjük, a képviseletet igazoló dokumentumot mellékletként csatolja az online űrlaphoz, egyéb esetben az önkormányzat hiánypótlásra szólítja fel.

Űrlap megnyitásához válassza ki a kívánt űrlapot az ŰRLAP KERESŐ-ben megadott szó/szótöredék segítségével, vagy az űrlap ÁGAZAT/ÜGYTÍPUS valamelyikének megadásával. A keresőmezőket üresen hagyva az ÜRLAP KERESÉS gombra kattintva az adott önkormányzat által publikált összes űrlap megjelenik.

A megjelenő listában a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az önkormányzat honlapjának (települési portáljának) arra az oldalára mutat, ahol bővebb információt olvashat az űrlap kitöltésével kapcsolatban. Az ŰRLAP ELŐNÉZET gomb megnyomásával nem szerkeszthető formában megtekinthető az űrlap.
Az űrlap az ONLINE KITÖLTÉS gomb megnyomása után válik kitölthetővé. Kitöltése és beküldése után, a beküldés sikerességéről visszaigazolást kap a felhasználó az Űrlapkitöltő alkalmazás felületén, valamint a feladási igazolás megérkezik ügyfélkapus tárhelyére-, cég nevében eljáró felhasználó esetén - cégkapus értesítési tárhelyére. A beküldő ügyfélkapus tárhelyre megérkezik egy zip kiterjesztésű állomány, mely tartalmazza  a beküldött, elektronikusan aláírt űrlapot PDF formátumban, valamint a csatolmányokat.

Az ügyindítás bejelentkezéshez kötött szolgáltatás. Ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható, és így papír alapon nyújtható be. A bejelentkezés nélküli ügyintézés az E-önkormányzat portál nyitó oldalán, a VÁLASSZON ÖNKORMÁNYZATOT gomb lenyomásával indítható el. Bejelentkezés nélküli ügyindítás esetén a "E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL" felirat alatt a felhasználó neve helyett a Bejelentkezés felirat látható. Az önkormányzat--választás után, az ÜGYINDÍTÁS oldalon az ELJÁRÁS MÓDJA és az űrlap kiválasztása után ebben az esetben is az ONLINE KITÖLTÉS lehetőség választásával nyílik meg az űrlap, ami kitöltés után PDF-formátumban elmenthető. Bejelentkezés nélküli kitöltés esetén az Űrlap kitöltő felületen a BEKÜLDÉS gomb nem jelenik meg, a beküldés nem lehetséges.

Adóegyenleg lekérdezés

Az adóegyenleg lekérdezéshez első lépésként a böngészőben engedélyezni kell a felugró ablakok használatát.

Az ügyfél lekérheti a kiválasztott településhez tartozó helyi adóegyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak be kell jelentkeznie, vagyis a KAÜ-n azonosítania kell magát. A rendszer az Adóegyenleg lekérdezés oldal megnyitásakor kitölti a LEKÉRDEZŐ ADÓAZONOSÍTÓ JELE mezőt. Érdemes ellenőriznie, hogy helyesen szerepel-e az adóazonosító jele vagy adószáma a mezőben. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az adott önkormányzatnál jogosult eljárni.

Fontos! A személyes adóegyenleg lekérdezésére csak abban az esetben van lehetőség, ha a lekérdező személyes adatai az önkormányzat adórendszerében hibátlanul (a közhiteles nyilvántartásokkal megegyezően) szerepelnek. Képviselt/meghatalmazó egyenlegének lekérdezésénél a képviseleti jognak illetve a képviselő adatainak is szerepleniük kell az önkormányzat adónyilvántartásában.

Amennyiben az ÜGYINDÍTÁS menüpont alatt „Adóügy” ágazati űrlapot küldött be, ennek eredménye csak az űrlap feldolgozás után lesz az adóegyenlegben látható.

Fizetéstörténet

Itt tájékozódhat az E-önkormányzat portálon keresztül az adott önkormányzatnál teljesített adó-, illeték-, valamint számlabefizetéseiről, azok eredményességéről.

Ügykövetés

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP E-önkormányzat portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

Az ügykövetésben az egyes elektronikusan indított ügyek állapota csak azt követően ellenőrizhető, hogy az önkormányzat a beküldött űrlapokat a Hivatali tárhelyéről letöltötte, és Irat szakrendszerébe érkeztette.

A szolgáltatás igénybevétele

Az E-önkormányzat portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban bejelentkezéshez kötöttek.

Bejelentkezéshez kötött funkciók: 

 • Elektronikus űrlap beküldése
 • Mentett űrlapok elérése és megnyitása
 • Ügykövetés
 • Adóegyenleg-lekérdezés
 • Fizetéstörténet
 • Saját önkormányzatok listája

Bejelentkezés nélkül is igénybe vehető funkciók: 

 • Önkormányzat-keresés
 • Beküldés nélküli ügyindítás

Az azonosítás a KAÜ igénybevételével történik. Első belépéskor, KAÜ-azonosítás, majd az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után létrejön az ASP elektronikus ügyfél felhasználói fiók. Az önkormányzat elérhető szolgáltatásainak használatához szükséges kiválasztani az önkormányzatot is.

Önkormányzat választás

Az ASP központ ügyféloldali szolgáltatásai az E-önkormányzat portálon keresztül vehetők igénybe. Az ügyfeleknek ki kell választaniuk, hogy melyik, az ASP központhoz csatlakozott településen szeretnének ügyet intézni, ezután vehetik igénybe az ASP szakrendszerek kínálta ügyintézési lehetőségeket. Az ügyfelek számára nyújtott ügyintézési szolgáltatások köre településenként eltérhet.

Böngészőprogram, internet hozzáférés

Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, stb.) és internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli.

Figyelem! A KAÜ-azonosítással elérhető felületen a munkamenet eltér az eddig megszokottól. A munkamenet a bejelentkezéstől számított inaktivitási időt veszi figyelembe (30 perc). A KAÜ munkamenet élettartama azonban ennél jóval hosszabb, a bejelentkezéstől számítva 240 perc, aktivitástól, azaz az oldalon végzett tevékenységtől függetlenül. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön bejelentkezett, és 30 perce nem végez semmilyen műveletet az oldalon, de a KAÜ 240 perces élettartam még nem járt le, a rendszer ugyan figyelmezteti Önt a munkamenet lejártára, de munkáját a 30 perc leteltével anélkül folytathatja, hogy ismételten meg kellene adnia az azonosítóit. Amennyiben az Ön bejelentkezése óta már eltelt 240 perc, abban az esetben – tevékenységének folytatásához - a rendszer újbóli azonosítást kér.

Fentiek miatt felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben nem kívánja tovább használni a szolgáltatást, - adatainak biztonsága védelmében – ne a böngészőablakot zárja be, hanem mindig kattintson Kijelentkezés gombra.

 
Adatvédelmi Szabályzat:
Letöltés: kattintson ide az Adatvédelmi Szabályzat letöltéséhez