e-ügyintézés

 

 

Adóhatósági ügyek

 

Hatósági ügyek

 

Egyéb ügyek

 
Peres ügyek
 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) rendelkezik az ügyek elektronikus intézésének módjairól és szabályairól. A kapcsolattartás általános szabályait a 2018. január 1-jével hatályba lépő általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.), valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvény (Air.) tartalmazza.
 
Az Ákr. és az Air. rendelkezései szerint a hatóság írásban, az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott elektronikus úton, vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más - a hatóságnál rendelkezésre álló - módra áttérhet.
 
2018. január 1-jétől az E-ügyintézési tv. rendelkezése alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett többek között az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), köztestület és az ügyfél jogi képviselője. Ezen csoportba tartozó jogalanyok valamennyi ügyben, mellyel az Önkormányzathoz, illetőleg a Polgármesteri Hivatalhoz fordulnak, azt már kizárólagosan csak elektronikus úton tehetik meg.

Hivatkozott jogszabály értelmében a természetes személyek, az adószámmal nem rendelkező egyesületek, alapítványok, valamint az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint egyéni vállalkozónak minősülő személyek nem kötelezettek elektronikus ügyintézésre. Számukra az elektronikus ügyintézés választható lehetőség (feltéve, ha rendelkeznek megfelelő táhellyel), amelyről megfelelő nyomtatvány kitöltésével (írásbelinek minősülő elektronikus úton) nyilatkozni szükséges.

Az elektronikus ügyintézés magánszemélyek esetében ügyfélkapun keresztül, míg az adószámmal rendelkező ügyfelek (szervezetek, egyéni vállalkozók stb.) esetében cégkapun, esetlegesen hivatali kapun keresztül történik.
 
Az elektronikus kitölthető nyomtatványokat Soroksár Hivatalos honlapján találhatják meg (/ugyintezes/e-ugyintezes). A nyomtatványok kitöltéséhez (ÁNYK) keretprogram letöltése szükséges, amely programot a NAV Portálról tölthetik le.
 
Írásbelinek minősülő elektronikus úton megküldött iratnak minősül az e-Papír  szolgáltatással beküldött irat is.
 
Elérhetőség Ügyfélkapun keresztül:
Az Ügyfélkapu olyan azonosítási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó biztonságosan léphessen kapcsolatba az elektronikus közigazgatási ügyintézést, illetve elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel.
 
Az Ügyfélkapu használatához ezen a (https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio#ancor) felületen tudja létrehozni személyes ügyfélkapus azonosítóját. Ezt bármely természetes személy megteheti, állampolgárságtól függetlenül. Amennyiben Ön az ügyfélkapus regisztrációját nem elektronikusan kezdeményezi, akkor ezt okmányirodában, kormányablakban, az adóhatóság kiemelt ügyfélszolgálatain, egyes postai ügyfélszolgálatokon vagy külképviseleteken személyesen teheti meg.
 
 
Elérhetőség Cégkapun keresztül:
A Cégkapu egy elektronikus postafiók a gazdálkodó szervezetek számára, ahol minden érintett és arra jogosultsággal rendelkező személy egy helyen férhet hozzá az adott cég vagy szervezet hivatalos levelezéséhez. A Cégkapuban az adminisztrációt végző cégkapumegbízott a rendszer segítségével megadhatja, hogy a cégből kik azok, akik dokumentumokat küldhetnek és fogadhatnak.
 
Az E-ügyintézési tv. értelmében 2018. január 1-től kötelező a gazdálkodó szervezetek számára az egyes állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás, valamint az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségen történő dokumentumküldés/fogadás. Regisztráció: (https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio).
 
 
E-Papír szolgáltatás:
Az e-Papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel.
 
 
Adatvédelmi Szabályzat:
Letöltés: kattintson ide az Adatvédelmi Szabályzat letöltéséhez