logo
2024. április 17., szerda |
Rudolf napja

2019. december 3.

 Budapest Főváros XXIII. kerület
  Soroksár Önkormányzatának
      P O L G Á R M E S T E R E
______________________________

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. december 03-án (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart.

 

Névsorolvasás

Napirendi pontok
1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
 
   Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
2. Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
 
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
3. Javaslat alpolgármester megválasztására (szóbeli előterjesztés)
 
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
4. Javaslat az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
 
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
5. Javaslat a Képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok tagjainak megválasztására, valamint tanácsokok megválasztására (Az előterjesztés az érintett erre irányuló kérése esetén zárt ülés keretében tárgyalandó)
 
   Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
6. Javaslat a megszűnt polgármesteri és alpolgármesteri jogviszonyra vonatkozó, törvény által biztosított végkielégítés további kiegészítésére irányuló döntés meghozatalára (az érintett(ek) kérése esetén zárt ülés keretében tárgyalandó)
 
   Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
7. Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
 
     Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
 
8. Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
 
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
 
9. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
 
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
 
10. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál, további munkavállalók foglalkoztatására
 
     Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
 
11. Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadására
 
     Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
12. Javaslat a 2020. évi ellenőrzési terv elfogadására
 
     Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
 
13. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti tervének elfogadására
 
     Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető
 
 
14. Javaslat 2020. évi előzetes kötelezettségvállalásokra
   
     Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
15. Javaslat a 135, 135/A jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári busz” díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (szerződéses kötelezettség)
 
     Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
16. Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)
 
     Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
17. Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2019. évi teljesüléséről
 
    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
18. Javaslat a Soroksári Hírlap 2019. évi működéséről szóló beszámolók elkészítésére történő felkérésre
 
     Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
19. Javaslat kártérítési felelősség elismerésére
 
      Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
20. Beszámoló a közfoglalkoztatás 2019. évi működéséről
      Javaslat a 2020. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2020. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására
 
     Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
 
 
21. Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
 
      Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
22. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára (zárt ülésre javasolt)
 
     Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
23. Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésével kapcsolatos döntések meghozatalára (zárt ülésre javasolt)
 
     Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
24. Javaslat a SOR-100 forgalmi rendszámú személygépkocsi értékesítésről szóló döntés meghozatalára
 
       Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
 
25. Javaslat a Tündérkert (186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok) főépületében üzemelő büfére vonatkozó bérleti szerződés megkötésére és a 2020. évi bérleti díj megállapításáról szóló döntés meghozatalára
 
       Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
 
26. Javaslat a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXIII. kerületi Tagintézmény működtetésének átadására
 
      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
 
27. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 186684 helyrajzi számú ingatlanon található a D14-es jelzésű dunai kompjárat révház épületének újjáépítéséhez
 
     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
 
28. Javaslat tulajdonosi hozzájárulásról szóló döntésre a 1239 Budapest, Grassalkovich út 158. szám alatti, 185935 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
 
      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
 
29. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195784-195785 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában
 
      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
 
30. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest XXIII. kerület 187.317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Sodronyos u. 33. fsz. 3. szám alatti ingatlanra inverteres klímafűtés beszereltetéséhez
 
     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
 
31. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 1237 Budapest, Szent László utca 16-18. fsz. 2. szám alatti önkormányzati bérlakás vonatkozásában
 
      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
 
32. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 186560/14 helyrajzi számú ingaltan vonatkozásában
 
       Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
 
33. Javaslat ingatlanok hasznosítására
 
     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
 
34. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 131/2019. (IX. 03.), 132/2019. (IX. 03.), 133/2019. (IX. 03.), 134/2019. (IX. 03.), 136/2019. (IX. 03.), 137/2019. (IX. 03.) és 138/2019. (IX. 03.) számú határozatainak módosítására
 
      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
 
35. Javaslat a 186728 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Péter apostol utca 10. szám alatt található ingatlan egyes részeinek megvásárlására
 
      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
 
36. Javaslat a 186699 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegyen található ingatlan egyes részeinek megvásárlására
 
      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
 
37. Javaslat a 195980/6 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Őszirózsa utca 8. szám alatt található ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére
 
     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
 
38. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186361/0/A/2 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vecsés u. 40-42. fsz. 2. szám alatti lakás és a Budapest XXIII., 185916 hrsz.-ú, természetben a Grassalkovich út 140. szám alatti ingatlanban található ingatlanrész hasznosítására
 
       Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
39. Javaslat külföldi állampolgár ingatlanszerzésének véleményezésére
 
     Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
40. Javaslat egyes fogszakorvosokkal kötött Feladat-ellátási szerződés módosítására
 
      Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
 
 
41. Javaslat a Dr. Varga Ida Orvosi Betéti Társasággal kötött Feladat-ellátási szerződés módosítására
 
      Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
 
 
42. Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának kiírására
 
       Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
 
 
43. A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2018/2019-es tanévről a XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában (10.00 órára javasolt)
 
      Előterjesztő: Tóth János igazgató
 
 
44. A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2018/2019. nevelési év tapasztalatairól (10.30 órára javasolt)
 
      Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
45. Beszámoló a Centrum Televízió Magyarország Kft. ESTV televíziós csatornán közzétett soroksári tematikájú állandó műsoráról a 2019. naptári évben (11.00 órára javasolt)
 
     Előterjesztő: Nagy Judit Éva ügyvezető
 
 
46. Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2018. II. félévi és 2019. I. félévi működéséről (11.30 órára javasolt)
 
     Előterjesztő: Geiger Tamás igazgató
 
 
47.  Javaslat a 2019/2020-as tanévi „Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj” elnyerése érdekében benyújtott pályázatok elbírálására (Zárt ülésre javasolt – az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a zárt ülés elrendeléséről minősített többséggel dönthet a Képviselő-testület)
 
      Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
48. Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálására (Zárt ülésre javasolt – az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a zárt ülés elrendeléséről minősített többséggel dönthet a Képviselő-testület)
 
      Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
49. Fellebbezés (Zárt ülés – az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó)
 
      Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
 
 
50. Bizottságok beszámolói, kérdések, bejelentések, egyebek – SZÓBELI
 
     Előterjesztő: képviselők
 
 
 
Névsorolvasás

 

KÖZMEGHALLGATÁS
17.00 – 19.00 óráig
TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2019. november 28.
 
 
                                                                  Bese Ferenc
                                                                  polgármester