logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2019. december 3.

1. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

3. napirendi pont: Javaslat alpolgármester megválasztására (szóbeli előterjesztés)

4. napirendi pont: Javaslat az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

5. napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok tagjainak megválasztására, valamint tanácsnokok megválasztására

6. napirendi pont: Javaslat a megszűnt polgármesteri és alpolgármesteri jogviszonyra vonatkozó, törvény által biztosítotot végkielégítés további kiegészítésére irányuló döntés meghozatalára

7. napirendi pont:Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

8. napirendi pont:Javaslat a a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal  kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

9. napirendi pont:Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára – Rendelet-tervezet, Indokolás

10. napirendi pont:Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál, további munkavállalók foglalkoztatására

11. napirendi pont:Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadására

12. napirendi pont:Javaslat a 2020. évi ellenőrzési terv elfogadására – 2020 évi ellenőrzési terv

13. napirendi pont:Javaslat Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2020.évi Üzleti tervének elfogadására

14. napirendi pont:Javaslat 2020.évi előzetes kötelezettségvállalásokra

15. napirendi pont:Javaslat a 135, 135/A jelzésű járat, közismertebb nevén “Soroksári busz” díjmentességének finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra 

16. napirendi pont:Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában) 

17. napirendi pont:Beszámoló az állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2019. évi teljesüléséről 

18. napirendi pont:Javaslat a Soroksári Hírlap 2019 évi működéséről szóló beszámolók elkészítésére történő felkérésre

19. napirendi pont:Javaslat kártérítési felelősség elismerésére

20. napirendi pont:Beszámoló a közfoglalkoztatás 2019. évi működéséről – Javaslat a 2020. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2020. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására

21. napirendi pont: Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

22. napirendi pont:Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára (Zárt ülésre javasolt)

23. napirendi pont: Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésével kapcsolatos döntések meghozatalára (zárt ülésre javasolt)

24. napirendi pont:Javaslat a SOR-100 forgalmi rendszámú személygépkocsi értékesítéséről szóló döntés meghozatalára 

25. napirendi pont:Javaslat a Tündérkert (186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok) főépületeiben üzemelő büfére vonatkozó bérleti szerződés megkötésére és a 2020. évi bérleti díj megállapításáról szóló döntés meghozatalára

26. napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXIII. kerületi Tagintézmény működtetésének átadására

27. napirendi pont:Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 186684 helyrajzi számú ingatlanon található a D14-es jelzésű dunai kompjárat révház épületének újjáépítéséhez 

28. napirendi pont:Javaslat tulajdonosi hozzájárulásról szóló döntésre a 1239 Budapest, Grassalkovich út 158. szám alatti, 185935 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 

29. napirendi pont:Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195784-195785 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában 

30. napirendi pont:Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest XXIII. kerület 187317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Sodronyos u. 33. fsz. 3. szám alatti ingatlanra inverteres klímafűtés beszereltetéséhez 

31. napirendi pont:Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 1237 Budapest, Szent László utca 16-18. fsz. 2. szám alatti önkormányzati bérlakás vonatkozásában 

32. napirendi pont: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 186560/14 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában

33. napirendi pont:Javaslat ingatlanok hasznosítására

34. napirendi pont:Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 131/2019.(IX.03.), 132/2019.(IX.03.), 133/2019.(IX.03.), 134/2019.(IX.03.), 136/2019.(IX.03.), 137/2019.(IX.03.) és 138/2019.(IX.03.) számú határozatainak módosítására 

35. napirendi pont:Javaslat a 186728 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Péter apostol utca 10. szám alatt található ingatlan egyes részeinek megvásárlására 

36. napirendi pont:Javaslat a 186699 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolheyen található ingatlan egyes részeinek megvásárlására 

37. napirendi pont:Javaslat a 195980/6 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Őszirózsa utca 8. szám alatt található ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére 

38. napirendi pont:Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186361/0/A/2 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vecsés u. 40-42. fsz.2. szám alatti lakás és a Budapest XXIII., 185916 hrsz.–ú, természetben a Grassalkovich út 140. szám alatti ingatlanban található ingatlanrész hasznosítására 

39. napirendi pont:Javaslat külföldi állampolgár ingatlanszerzésének véleményezésére

40. napirendi pont:Javaslat egyes fogszakorvosokkal kötött Feladat-ellátási szerződés módosítására 

41. napirendi pont:Javaslat a Dr. Varga Ida Orvosi Betéti Társasággal kötött Feladat-ellátási szerződés módosítására

42. napirendi pont:Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői  pályázatának kiírására 

43. napirendi pont: ADél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2018/2019-es tanévről a XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában 

44. napirendi pont:A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója 2018/2019. nevelési év tapasztalatairól 

45. napirendi pont:Beszámoló  a Centrum Televízió Magyarország Kft. ESTV televíziós csatornmán közzétett soroksári tematikájú állandó műsoráról a 2019. naptári évben 

46. napirendi pont:Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2018. II. félévi és 2019. I. félévi működéséről

47. napirendi pont:Javaslat a 2019/2020-as tanévi “Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj” elnyerése érdekében benyújtott pályázatok elbírálására (zárt ülésre javasolt)

48. napirendi pont:Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálására (zárt ülésre javasolt)

49. napirendi pont:Fellebbezés (zárt ülés)

50. napirendi pont:Bizottságok beszámolói, kérdések, bejelentések, egyebek – SZÓBELI