logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

2019. szeptember 3. – GKB

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága

2019. szeptember 3-án (kedden) 15.30 órai kezdettel

ülést tart

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

melyre tisztelettel meghívom

 

 Napirendi pontok:

1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára (12.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3. Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról és javaslat a stratégiával kapcsolatos döntések meghozatalára (21.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4. Javaslat a 186552/9 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Háló utca 7. szám alatt található ingatlan értékesítésével kapcsolatos részletfizetési kérelemre vonatkozó döntésre (13.)

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

 5. Javaslat a 186862/9 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Horgász part 97. szám alatt található, 691 m2 területű ingatlan 400/696 arányú tulajdoni hányadának értékesítésére (14.)

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

6. Javaslat a 183206/5, 183207/1 valamint a T-100845 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 183210/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjére (15.)

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

7. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186552/17 helyrajzi számú, természetben a Vadevezős utca 20. szám alatti lakás hasznosítására (16.)

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

 8. Javaslat a 186560/15 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 43. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére (17.)

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

9. Javaslat személygépkocsi értékesítésről szóló döntés meghozatalára (18.)

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

10. Javaslat a 186552/17 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 16. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére és átruházására (19.)

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

11. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás 195650 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

 12. Javaslat a 185090 helyrajzi számú, természetben  Budapest XXIII.kerület Templom utca 60. fsz. 5. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

 13. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a mellékvízmérőnek és elektromos áram előr fizetős mérőórájának a 186560/15 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület  Vadevezős utca. 43. szám alatti ingatlanra történő igényléséhez, valamint ideiglenes mellékhelyiség kialakításához az ingatlanon

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

14. Javaslat a Kerületi Építési Szabályzatról szóló a 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet  (KÉSZ) 1.számú mellékletében található SZT-03 számú szabályozási  tervlap szerint a Völgyhajó utca szélesítéséhez szükséges egyes ingatlanrészek megvásárlására

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

15. Javaslat a 59/2019. (IV.02.) GKB határozat módosítására

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

 16. Javaslat a 186749 helyrajzi számú ingatlan 2/4 tulajdoni hányadára vonatkozó kisajátítási kártalanítási összeg elfogadására

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

 17. Javaslat a 195271/81 helyrajzi számú, természetbena Budapest XXIII.kerület  Újtelep u. 4. IV.em.10. szám alatti, rendőrségi  közszolgálati célú lakás bérlője személyének meghatározására

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

18. Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról  a víznek és az elektromos áramnak a 186560/15 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős utca 43. szám alatti ingatlanba történő bevezetéséhez

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

19. Javaslat a 184344 helyrajzi számú, természetben  Gombosszeg utcában található ingatlanból a Kerületi Építési Szabályzatról szóló a 26/2017. (IX.22.) Ök.rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-8 számú szabályozási tervlap szerint a (183961) helyrajzi számú ingatlanba egyesítendő része tulajdonjogának megszerzése érdekében teendő intézkedésekről

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

20.  Egyebek

 

Budapest, 2019. augusztus 30.

 

                                     Tisztelettel:

 

                                                               Preklerné Marton Ilona s.k.

elnök

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/321 telefonszámon

Hatwagner Cintia titkárnál jelezni szíveskedjen.