logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

2020. április 14. – Polgármesteri döntés

1. napirendi pont: Javaslat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására

2. napirendi pont:Javaslat a házasságkötés  és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2018. (II).23.) önkormányzati rendelet módosítására

3. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására;

melléklet-2020. évi 1. sz. rendelet módosítás táblázat

4. napirendi pont: Javaslat a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

5. napirendi pont:Javaslat dr. Vonberg Frigyes az Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánítására

6. napirendi pont: Javaslat kötelezettségvállalásra a Polgármesteri Hivatal központi épülete porta szolgálatának feladat ellátására

7. napirendi pont: Javaslat emléktábla elhelyezésére 

8. napirendi pont: Javaslat a 195409-195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Nyír utcában található ingatlanok részleges értékesítésére

9. napirendi pont: Javaslat a rekreációs célú földhasználati szerződések határidejének meghosszabbítására

10. napirendi pont: Javaslat a 196674 helyrajzi számú, természetben a Völgyhajó utcában található ingatlan részleges kisajátítására

11. napirendi pont: Javaslat módosított villamos energiaellátás  és Villámvédelem kiviteli terv jóváhagyására, valamint tulajdonosi hozzájárulás megadására a DIGI Kft. részére

12. napirendi pont:Javaslat a 195271/8/A/11 hrsz-ú, természetben a 1237 Budapest XXIII., Szent László u. 163. fszt. 1. ajtó alatti üzlethelyiség elidegenítéséről történő döntés meghozatalára

13. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

14. napirendi pont: Beszámoló a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokra kötött feladatellátási szerződések alapján biztosított ellátásokról

15. napirendi pont: Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX- és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság  2019.évi tevékenységéről

16. napirendi pont: Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2019.évi gazdálkodásáról – SBNÖ

Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2019.évi gazdálkodásáról – SNNÖ

Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2019.évi gazdálkodásáról – SRNÖ

17. napirendi pont: Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvéány rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

18. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadására

19. napirendi pont: Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések adományozására (a döntések közzétételére a zárt ülésen hozott döntések közzétételére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni)

20. napirendi pont: Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírtálására (a döntések közzétételére a zárt ülésen hozott döntések közzétételére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni)

21. napirendi pont: Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára (a döntések közzétételére a zárt ülésen hozott döntések közzétételére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni)

22. napirendi pont: Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltéséhez kapocsolatos döntések meghozatalára (a döntések közzétételére a zárt ülésen hozott döntések közzétételére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni)

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést igénylő napirendi pont

1. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195761 helyrajzi számú  ingatlan vonatkozásában 

A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi pontok

(tájékoztatók)

1. Tájékoztató a kerületi szociális helyzetről 

A Képviselő-testület munkaterrvében szereplő napirendi pontok, melyek kapcsán a döntés meghozatala későbbi időpontra halasztható

1. Javaslat a Sorroksári Önkormányzat Táncsics Mihály Művelődési Ház, Tündérkert Szabadidő Park és a Közösségi Ház lakosság általi igénybevételére (a veszélyhelyzet megszűnését követő valamely Képviselő-testületi ülésre halasztható)