logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2020. augusztus 11.

Budapest Főváros XXIII. kerület
   Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. augusztus 11-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 
 
Névsorolvasás

 

Napirendi pontok
1. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság
 
 
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság
                       Jogi és Ügyrendi Bizottság
                       Pénzügyi Bizottság
 
 
3.Javaslat a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
4. Javaslat civil szervezetek támogatására
 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság
                      Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítására
 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság
                      Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
6. Javaslat beépítési koncepció elfogadására (Molnár-sziget Déli csücsök)
 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
7. Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok nyílt pályázati eljárás keretében történő értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
 
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                       Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
8. Javaslat a 185618/3 helyrajzi számú, természetben a Jelző utca – Sürgöny utca – Láng Endre utca által határolt területen található önkormányzati tulajdonú ingatlan szabályozási terv szerinti megosztására
 
Előterjesztő:    Kisné Stark Viola osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                                                                            
 
9. Javaslat Budahelyi Tibor szobrászművész és Budahelyi Tiborné életjáradéki szerződésre vonatkozó kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára
 
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                       Pénzügyi Bizottság
 
 
10. Javaslat az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek utazó konduktori ellátásának biztosításáról szóló megállapodás megkötésére
 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
 
 
11. Tájékoztató az Utcáról Lakásba Egyesület által tervezett lakóépület beruházásról
 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság         
 
 
12. Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztására és alapító okiratának módosítására (az érintettek kérése esetén zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján)
 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság
                       Jogi és Ügyrendi Bizottság         
                                   
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2020. július 31.
 
 
 
 
                                                                                                             Bese Ferenc
                                                                                                             polgármester