logo
2024. április 16., kedd |
Csongor napja

2020. augusztus 11.

1. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására – Melléklet

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására

3. napirendi pont: Javaslat a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2018.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítására 

4. napirendi pont: Javaslat civil szervezetek támogatására 

5. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítására 

6. napirendi pont: Javaslat beépítési koncepció elfogadására (Molnár-sziget Déli csücsök) – Melléklet1 – Melléklet2 – Melléklet3 – Melléklet4

7. napirendi pont: Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14./Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok nyílt pályázati eljárás keretében történő értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára 

8. napirendi pont: Javaslat a 185618/3 helyrajzi számú, természetben a Jelző utca – Sürgöny utca – Láng Endre utca által határolt területen található önkormányzati tulajdonú ingatlan szabályozási terv szerinti megosztására 

9. napirendi pont: Javaslat Budahelyi Tibor szobrászművész és Budahelyi Tiborné életjáradéki szerződésre vonatkozó kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára 

10. napirendi pont: Javaslat az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek utazó konduktori ellátásának biztosításáról szóló megállapodás megkötésére

11. napirendi pont: Tájékoztató az Utcáról Lakásba Egyesület által tervezett lakóépület beruházásról

12. napirendi pont:Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztására és alapító okiratának módosítására (az érintettek kérése esetén zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján)

Sürgösséggel tárgyalandó

– Javaslat a 186082 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Szikes u. 6. szám alatt található ingatlan tetőfelújítási munkálatai elvégzéséhez való tulajdonosi hozzájárulásról és támogatás igénybevételéhez kapcsolódó tulajdonosi nyilatkozatról szóló döntés meghozatalára

– Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház alapító okiratának módosítására

– Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálásáról szóló 316/2020.(VII.14.) határozatának módosítására