logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

2020. augusztus 4. – Rendkívüli ülés

M E G H Í V Ó
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
2020. augusztus 4-én (kedden) 09.00 órai kezdettel
 rendkívüli ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

 

Napirendi pontok:
1. Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok nyílt pályázati eljárás keretében történő értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára (7.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
 
2. Javaslat a 185618/3 helyrajzi számú, természetben a Jelző utca – Sürgöny utca – Láng Endre utca által határolt területen található önkormányzati tulajdonú ingatlan szabályozási terv szerinti megosztására (8.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
 
3. Javaslat Budahelyi Tibor szobrászművész és Budahelyi Tiborné életjáradéki szerződésre vonatkozó kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára ()
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
 
4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadásáról  szóló döntés meghozatalára a 195742 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
 
5. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 186552/17 helyrajzi számú ingatlan Vadevezős u. 18. szám alatti 260 m2 területű része vonatkozásában
Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
 
6. Javaslat lőfegyver értékesítésére
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
7. Javaslat  a Szérűskert utcában közútként kiszabályozandó egyes ingatlanrészek megvásárlására
Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
 
8. Javaslat  a 186737 helyrajzi számú, természetben Apostolhegyen a Péter apostol utca és a Pál apostol utca között található ingatlanból a T-101611 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186737/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
 
9. Javaslat  a 186699 helyrajzi számú ingatlan részleges kisajátítására vonatkozó kártalanítási összeg elfogadásáról
Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
 
10. Javaslat  a 187507/0/A/3 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Bercsényi u. 17. fszt. 3. szám alatt található önkormányzati lakás korszerűsítési munkálatai elvégzéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
 
11. Javaslat a 186082 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Szikes utca 6. szám alatt található ingatlan tetőfelújítási munkálatai elvégzéséhez való tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló döntés meghozatalára (Kiosztós)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
 
Budapest, 2020. július 31.
 
                                            Tisztelettel:
 
 
                                                           Egresi Antal s.k.
                                                                     elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/348 telefonszámon
Pósán Szilvia titkárnál jelezni szíveskedjen.