logo
2024. április 15., hétfő |
Anasztázia, Tas napja

2020. december 8. – Polgármesteri döntés

1. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendeletének módosítására

2. napirendi pont: Javaslat a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

3. napirendi pont: Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018.(II.01.) önkormányzati rendelet módosítására (A 2020. november 11-ei Képviselő-testületi ülésre készített előterjesztés, az ahhoz megküldött kiegészítésnek megfelelően átdolgozva) 

4. napirendi pont: Javaslat a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 11/2018.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítására 

5. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására 

6. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat köszöntésekről és az Önkormányzat által nyújtott, a köszöntésekhez kapcsolódó természetbeni juttatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

7. napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadására

8. napirendi pont: Javaslat a 2021. évi ellenőrzési terv elfogadására –  2021. évi ellenőrzési terv

9. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú, Molnár-szigeten található “Tündérkert” üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

10. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására 

11. napirendi pont: Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítására 

12. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Busz díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra – KIOSZTÓS

13. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti tervének elfogadására 

14. napirendi pont: Javaslat hozzájárulás megadására a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. részére új targonca beszerzéséhez

15. napirendi pont: Javaslat Hantos-Jarábik Klára intézményvezető munkakörének megállapítására

16. napirendi pont: Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14./Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok értékesítésére kiírt nyílt pályázati eljárással kapcsolatos döntések meghozatalára

17. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára 

18. napirendi pont: Javaslat a 195325/1, 195325/9, 195325/13, 195325/17, 195325/19, 195325/23, 195325/28, 195325/32 és 195325/34  helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca – Szentlőrinci út – Nyír utca – Fatimai utca által határolt területen található ingatlanokra vonatkozó pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 

19. napirendi pont: Javaslat a 195519/38 és a 195519/39 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcákban található ingatlanok kisajátítására 

20. napirendi pont: Javaslat a 186560/15 helyrajzi számú ingatlan javára, a 186560/14 helyrajzi számú ingatlan terhére történő vízelvezetési szolgalmi jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatalára 

 

21. napirendi pont: Javaslat alpolgármesterek jutalmazására 

22. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról


23. napirendi pont:  Beszámoló a közfoglalkoztatás 2020. évi működéséről    Javaslat a 2021. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2021. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására

24. napirendi pont: Beszámoló a Centrum Televízió Magyarország Kft. 2020. évi működéséről

25. napirendi pont: Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Házból kikerült, kiemelt helyi jelentőségű tárgyak kikerülése körülményei kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság megállapításai alapján munkáltatói döntések meghozatalára (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján – állásfoglalást igénylő személyi ügyben – az előterjesztés és a döntés meghozatala során felvett emlékeztető-rész az érintett erre irányuló kérése esetén a zárt ülés anyagaival azonos módon kezelendő)

26. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára (A Magyarország helyi önkormányzatairól szólló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján – az érintettek erre irányuló kérésére) az előterjesztés és a döntés során esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részlet a zárt ülésre készített előterjesztésre és a zárt ülésről készült jegyzőkönyvre vonatkozó előírások szerint kezelendő)

27. napirendi pont: Javaslat előszerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az előterjesztést, valamint a döntés során elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részletet a zárt ülésre készített előterjesztésre és jegyzőkönyvre vonatkozó előírások szerint javasolt kezelni)

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést igénylő napirendi pont

1. napirendi pont: hJavaslat a 196660 és 196661 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található ingatlanokból az M-101677 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196660/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi pontok (tájékoztatók)

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

Sürgősséggel tárgyalandó

– Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 44/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek, valamint a 44/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 50/2020.(XI.18.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló rendelet megalkotására

Javaslat a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kiegészítő támogatás biztosítására