logo
2024. április 17., szerda |
Rudolf napja

2020. február 11.

      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

M E G H Í V Ó

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 11-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart.

 

Névsorolvasás

 

Napirendi pontok

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására

 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

4. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

5. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Fidesz Frakció

Civil Frakció

Összefogás Soroksárért Frakció

Kerületi Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsa

6. Javaslat a Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

7. Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltéséhez pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

8. Javaslat támogatási megállapodás megkötésére a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvánnyal

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

9. Javaslat a 1237 Budapest, Dinnyehegyi út 1. (Hrsz: 195271/11) szám alatt található, „A2” jelzésű, 60 m2 alapterületű, valamint „gondnoki helyiség” 61 m2 alapterületű helyiségeknek Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye részére történő térítésmentes használatba adására

 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

10. Javaslat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet módosítás tervezetével kapcsolatban beérkezett partnerségi vélemények elbírálására

 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

11. Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 4. ütemének tervezetére vonatkozó szakmai vélemények elbírálására

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

12.  Javaslat a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok (Tündérkert) nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó feltételek módosításáról

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

13. Javaslat a 187317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Sodronyos u. 33. szám, 3. ajtó alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára

 

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

14. Javaslat a 186342 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vetés utca 8. alatt található, 530 m2 területű ingatlan 12/72 arányú tulajdoni hányadának értékesítésére

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

15. Javaslat a 186753/3 helyrajzi számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti út 30/d sz. alatt található (tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat alatt”) ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános árverés feltételeinek megállapítására

 

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

16. Javaslat az Apró utca és a Nevelő utca Fatimai utca és Mezőlak utca közötti szakaszának kiszabályozására

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

17. Javaslat a 196667 helyrajzi számú, természetben a Völgyhajó utcában található ingatlan részleges kisajátítására

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

18. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

19. Javaslat a Soroksári Hírlap szerkezetének, tartalmi elemeinek meghatározására

 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

20. Beszámolók a Soroksári Hírlap 2019. évi működéséről

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

21. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

 

 

22. Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

23. Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2019. évi munkájáról (10.00 órára javasolt)

Előterjesztő: Maróti Beáta hivatalvezető-helyettes

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

24. Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára (az 1-3. sz. határozati javaslatokról szóló döntést– több érintett pályázó kérésére – zárt ülés keretében kell meghozni.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Névsorolvasás

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2020. január 31.

Bese Ferenc

                                                                                                          polgármester