logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

2020. február 27. – Rendkívüli ülés

Budapest Főváros XXIII. kerület
  Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
_____________________________
1
239 Budapest, Grassalkovich út 162.
 M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 27-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) rendkívüli ülést tart. 
A rendkívüli ülés indoka: A MÁK visszanyitotta az önkormányzat 2019. IV. negyedéves Időközi Mérlegjelentését és a 2019. 12. havi Időközi Költségvetési jelentését. A Kincstár által elvárt kötelező egyezőséghez előirányzat módosítás vált szükségessé.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint: „ A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”
Az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 160. §-a szerint: „Az éves költségvetési beszámoló készítési kötelezettségnek az államháztartási számviteli kormányrendeletben foglalt módon és határidőre kell eleget tenni.”
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése szerit: „A költségvetési szerv az éves költségvetési beszámolója adatait a költségvetési évet követő év február 28-áig – a 7. § (3) bekezdése szerinti esetben a megszűnés napját követő hatvan napon belül – a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti az éves költségvetési beszámolót alátámasztó – könyvelési rendszerből előállított – teljes főkönyvi kivonattal együtt.”
A fent idézett jogszabályhelyekben foglalt határidőre való tekintettel rendkívüli ülés összehívása vált szükségessé.
 
Névsorolvasás
Napirendi pont
 
1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2020. február 25.
 
                                                                                                             Bese Ferenc
                                                                                                             polgármester