logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

2020. február 27. – Rendkívüli ülés

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület
Pénzügyi Bizottsága
 
2020. február 27-én csütörtökön 8 óra 30 perckor
rendkívüli ülést
 
tart a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.
 
A rendkívüli ülés indoka: A MÁK visszanyitotta az önkormányzat 2019. IV. negyedéves Időközi Mérlegjelentését és a 2019. 12. havi Időközi Költségvetési jelentését. A Kincstár által elvárt kötelező egyezőséghez előirányzat módosítás vált szükségessé.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint: „ A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”
Az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 160. §-a szerint: „Az éves költségvetési beszámoló készítési kötelezettségnek az államháztartási számviteli kormányrendeletben foglalt módon és határidőre kell eleget tenni.”
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése szerit: „A költségvetési szerv az éves költségvetési beszámolója adatait a költségvetési évet követő év február 28-áig – a 7. § (3) bekezdése szerinti esetben a megszűnés napját követő hatvan napon belül – a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti az éves költségvetési beszámolót alátámasztó – könyvelési rendszerből előállított – teljes főkönyvi kivonattal együtt.”
A fent idézett jogszabályhelyekben foglalt határidőre való tekintettel rendkívüli ülés összehívása vált szükségessé.
 
NAPIRENDI PONT:
1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
Budapest, 2020. február 25.
 
                                                           Tisztelettel:
 
                                                                                                        Bereczki Miklós s.k.
                                                                                                                  elnök

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a
289-2100/342 vagy 06-30-194-2729 telefonszámon Nagy Erika titkárnál jelezni szíveskedjen.