logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

2020. február 4. – GKB

 

M E G H Í V Ó

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága

2020. február 4-én (kedden) 09.00 órai kezdettel

ülést tart

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

melyre tisztelettel meghívom

 

Napirendi pontok:

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (5.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat a 1237 Budapest, Dinnyehegyi út 1. (Hrsz: 195271/11) szám alatt található, „A2” jelzésű, 60 m2 alapterületű, valamint „gondnoki helyiség” 61 m2 alapterületű helyiségeknek Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye részére történő térítésmentes használatba adására (9.)

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

4. Javaslat a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok (Tündérkert) nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó feltételek módosításáról (12.)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

5. Javaslat a 187317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Sodronyos u. 33. szám, 3. ajtó alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára (13.)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

6. Javaslat a 186342 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vetés utca 8. alatt található, 530 m2 területű ingatlan 12/72 arányú tulajdoni hányadának értékesítésére (14.)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

7. Javaslat a 186753/3 helyrajzi számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti út 30/d sz. alatt található (tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat alatt”) ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános árverés feltételeinek megállapítására (15.)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

8. Javaslat az Apró utca és a Nevelő utca Fatimai utca és Mezőlak utca közötti szakaszának kiszabályozására (16.)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

9. Javaslat a 196667 helyrajzi számú, természetben a Völgyhajó utcában található ingatlan részleges kisajátítására (17.)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

10. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (18.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

11. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról (21.)

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

12. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás  a 188007 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

13. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására bérleti jog átruházására a Budapest XXIII., Grassalkovich út 154. sz. alatti helyiség vonatkozásában

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

14. Javaslat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendjének elfogadására; Ügyrend

Előterjesztő: Egresi Antal elnök

15. Egyebek

 

Budapest, 2020. január 31.

 

Tisztelettel:

 

                                                                                                                                                                                               Egresi Antal s.k.

elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon

Kizlingerné Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.